Borg bullrar om bankerna…

17 februari 2012

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

Finanskriser, massarbetslöshet, en europeisk befolkning som kastas från ättestupa till ättestupa.
Mitt i detta nyliberala haveri travar de fyra svenska storbankerna, Swedbank, Handelsbanken, SE-banken och Nordea miljard på miljard. Vinsten mellan 2008 och 2011 landade för de fyra på 205 miljarder efter skatt.
Tillsammans har de fyra 1 700 miljarder kronor. De kan med den summan betala a-kassa, skola, sjukvård – ja, hela statsapparaten under två år.
De enorma vinsterna görs i första hand på det så kallade räntenettot. Enligt Villaägarnas förening betalar alla som har tvåmiljoners lån och rörlig ränta 20 000 kronor mer per år, jämfört med vad lånen kostar bankerna. Bara under de tre första kvartalen var bankernas rättenetto 80 miljarder kronor.
Bankdirektörerna själva för de fyra bankerna plockar ut en sammanlagd lön på 40 miljoner kronor per år och lever i övrigt på en nivå som det är svårt för en vanlig dödlig att sätta sig in i.

Om bankernas groteska vinster bullrar som vanligt Anders Borg. Väl medveten att om att skäll på bankerna går hem i bostadsrätterna.
Men i sak händer ingenting. Ingenting kommer heller att hända. Istället gör Borg tvärtom, han låter skattebetalarna betala de förluster som exempelvis kom i dagen under krisåret 2009 då Swedbank svindlat bort miljarder i Baltikum.
Menade Borg allvar med sitt bankbuller kunde han omedelbart begränsa Nordeas vinstutbetalningar. Där är staten delägare, vilket gör att Borg och statskassan drar in åtskilliga miljarder på det räntenetto som Borg ger sken av att kritisera. Men som det heter, man biter inte den hand som föder en.
Bankernas jättevinster blir ännu mer groteska när man betänker att storbankerna gjorde sig av med 6 000 heltidstjänster förra året.
En gång i tiden drev bland annat det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU kravet på ett förstatligande av storbankerna. Kravet känns aktuellare än någonsin.

Kjell Pettersson

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.