Att inte sälja biljetter minskar knappast förekomsten av hot

17 februari 2012

Nyheter

SJ menar att deras ombordpersonal ofta utsätts för hot när de påträffar personer utan biljetter. Jag kan inte förstå hur detta skulle kunna förbättras genom att SJ slutar med biljettförsäljning…

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.