Är det inte dags att förbjuda jägarna?

08 februari 2012

Nyheter

Den svenska jägarkåren visar gång efter annan ett de är renons på sunt förnuft och demokratiskt sinne. Säkerligen gäller det inte alla jägare, förmodligen bara en minoritet, men tillräckligt många…

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.