Amerikansk mardröm: 40 miljoner fattiga

04 februari 2012

Nyheter, Utrikes

I de etablerade samhällskretsarna är det en sanning, som inte får ifrågasättas, att USA är ”världens största demokrati”.
I detta nu pågår en rad primärval som i slutändan ska avgöra vem som blir Barack Obamas motkandidat på den republikanska sidan i det presidentval som äger rum i november detta år. Dessa val och granskningen av de olika kandidaterna ger klara besked om hur det står till med den ekonomiska demokratin i landet.

En av huvudkandidaterna och den troliga motkandidaten till Obama är Mitt Romney.
Han har en årsinkomst i huvudsak bestående av kapitalinkomster på 135 miljoner kronor. Förmögenheten uppgår till 1,7 miljarder, vilket placerar honom bland de rikaste 0,0006 procenten av USA:s befolkning.
Romney betalar mer till den mormonkyrka han är medlem i än vad han betalar i skatt till den federala kassan.
En annan av huvudkandidaterna heter Newt Gingrich. Han har med eftertryck slagit fast att 14 procent i skatt för de förmögna är alldeles för mycket och driver i sin kampanj kravet på att all skatt på kapitalinkomster ska bort.

De olika republikanska kandidaterna drivs – alla olikheter i övrigt – av några gemensamma och bärande teman: ”Alltid nedskärningar – aldrig skatt”. Stimulanspaket, nej. Obligatorisk sjukförsäkring, nej. Reglering av finanssektorn, nej.
Vänder man på steken ges en övertydlig bild av hur demokratisk den amerikanska ekonomin är.
Några exempel. Omkring 40 miljoner uppges leva under fattigdomsstrecket. Minimilönen ligger på 7,25 dollar i timmen vilket i svenska kronor motsvarar en dryg femtiolapp. Enligt den officiella och mätbara arbetsmarknadsstatistiken är 13,3 miljoner arbetslösa, räknar man med alla som på ett eller annat sätt ramlat ur systemet är den mycket högre. 7 miljoner amerikaner har två eller fler arbeten för att klara sin försörjning…
Vilka möjligheter alla dessa människor, fattiga, nyfattiga och kommande fattiga, har att ta del och påverka den politiska demokratin säger sig själv. De är inte del av det som brukar kallas den amerikanska drömmen, snarare av mardrömmen.
Kjell Pettersson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.