”Satsa mer på gröna jobb”

22 februari 2012

Förstasidan, Intervju, Miljö, Nyheter

EU borde satsa mer pengar i budgeten på miljö och hållbar energi. Jobben är kostnadseffektiva och gynnar miljön jämfört med att lägga pengar på traditionella näringar. Det säger en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF) och andra europeiska miljöorganisationer. Internationalen tog kontakt med Lovisa Hagberg från WWF för att höra mer om ”gröna jobb”.

Vad går rapporten Investing for the future – more jobs out of a green EU budget, ut på?
– För närvarande förhandlas EU:s ’långtidsbudget’ (2014-2020). Rapporten visar hur vi genom att styra investeringarna i budgeten i en riktning som stöder hållbar utveckling och en omställning till ett lågfossilt samhälle kan skapa fler gröna jobb än vad konventionella satsningar skulle ge.
– Trots att fler arbetstillfällen är ett nyckelmål för EU, så har kommissionen inte beräknat hur många jobb de förväntar sig att förslaget på budgeten om tusen miljarder euro ska skapa till 2020. Rapporten visar att en grön budget ger fler jobb till en lägre kostnad än nuvarande budget, och en hållbar ekonomi som skapar långsiktiga arbeten. Det vill säga, det blir inte bara jobb som tar slut när man till exempel ställt om till ett förnybart energisystem.

Vilka gröna jobb är det man vill satsa på?
– Rapporten tittar både på jobb inom naturresursförvaltning och naturvård som förvaltning av Natura 2000, och på jobb som skapas med infrastruktursatsningar för till exempel förnybar energi. Att satsa i denna riktning ger större positiv påverkan på arbetsmarknaden än nuvarande satsningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken/strukturfonderna.

På vilket sätt har WWF varit delaktig i rapporten?
– WWF har tillsammans med en rad andra miljöorganisationer gett konsultfirman GHK consultancy i uppdrag att göra en analys av hur en satsning på gröna investeringar i EU-budgeten skulle påverka arbetstillfällen inom EU.

Vad gör man för att få igenom sina förslag, hur går man vidare?
– WWF och andra miljöorganisationer verkar för en grön EU budget. Det gör vi genom att lägga underbyggda förslag på hur man bör rikta satsningarna och reformera de olika delarna i budgeten – den gemensamma jordbrukspolitiken, den gemensamma fiskepolitiken, sammanhållningspolitiken med strukturfonderna och den externa dimensionen (EU:s bistånd). Frågan handlar både om den övergripande budgeten – hur mycket pengar satsas på olika delområden – och om reglerna för de olika delområdena, som jordbrukspolitiken.
Liza Ahnland

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.