Vaclav Havel död: historien skrivs om

23 januari 2012

Nyheter, Politik

Den förre tjeckiske presidentens död och emblematiske gestalten för motståndsrörelserna i Östeuropa har gett upphov till en något tvivelaktig omskrivning av historien. Idag presenteras Havel som en ”antikommunistisk motståndsman”, en stridsman ”mot kommunismen”, Tjeckoslovakiens befriare från ”det kommunistiska oket” som det tjeckoslovakiska folket ”reste sig mot” 1968 under Pragvåren och 1989 under Sammetsrevolutionen.
Före 1989 förkom absolut ingenting sådant, vokabulären uppfanns senare, helt nyligen. Det är en omtolkning av historien, i en anda av ”historien skriven av (de västerländska) segrarna i det kalla kriget, en omtolkning som har tvingats fram de senaste tjugo åren, och som förbjuder alla ”dissidentidéer”.

Från 1968 (då Warszawapaktens stridsvagnar krossade demokratiseringsrörelsen) till 1989, var de tjeckoslovakiska dissidenterna noga med att inte definieras som ”antikommunister”. De kämpade för medborgerliga rättigheter och friheter, det var allt. Många av dem var kommunister: de stödde Pragvåren och uteslöts (som 500 000 andra!) ur det tjeckoslovakiska kommunistpartiet efter 1968.
Av denna Pragvår hade somliga dragit radikala slutsatser och ville få bort den regim som kallade sig socialistisk. Men några av dem höll fast vid att de ville se en kommunism som var demokratisk, byggde på arbetarråd och självstyre, ett perspektiv som inte behagade ”liberalerna”… som slutligen avgick med segern historiskt sett, och sopade undan inte bara regimerna i öst utan tanken på ett alternativ, på en ”tredje väg”.

Var Havel antikommunist i grund och botten? Det är mer än troligt och han framställde sig som sådan i fortsättningen. Men många av dem han representerade (i Charta 77) var det inte. Den historiska ironin är att han vid tiden för Sammetsrevolutionen 1989 stod hand i hand med Alexander Dubcek, före detta ledare för Pragvåren och före detta generalsekreterare i det tjeckoslovakiska kommunistpartiet… Men Dubcek var redan det förflutnas man och Havel var framtidens man, inte bara för de tjeckiska länderna fria från en förtryckande regim utan för den Nya Världsordningen där han hörde till konstruktörerna, mycket närstående flera USA-administrationer , och tog till exempel del i Irakkriget.
Man kan nämna att ”de som hänvisar till historien” glömmer att påpeka att den främste konstruktören bakom Sammetsrevolutionen och likvideringen av Sovjetblocket var… den sovjetiske kommunistledare Michail Gorbatjov. Det är fortfarande en lite besvärlig sanning för dem som vill ha en smidig tillbakablick på historien.

Idag går det förstås bra att säga att säga att Vaclav Havel, född i Pragbourgeoisin, var motståndare till kommunismen i hela sitt liv. Och det hindrade honom inte från att vara konstnär och en mycket modig man. Men att framställa alla dissidenter från den tiden som ”antikommunister” finns det ett ord för: det kallas historieförfalskning. Stalinismen har inte monopol på hjärntvätt!

Jean-Marie Chauvier
Översättning: Gunvor Karlström
Jean-Marie Chauvier är belgisk journalist och skribent som har skrivit mycket om det forna Sovjetunionen och nu medarbetar i Le Monde Diplomatique. Artikeln finns också på International Viewpoint.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.