Stockholm: Husby träff ockuperat

18 januari 2012

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Sedan söndags kväll ockuperar en grupp Järvabor Husby träff i stockholmsförorten Husby.
– Ockupationen är en protest mot det snabba beslutet att lägga ner kulturverksamheten i träffen och att flytta verksamheten till mindre och sämre lokaler i restaurangen tvärs över torget, säger Ann-Margarethe Livh (V), oppositionsborgarråd i Stockholm.
– Beslutet att flytta kulturhuset till andra lokaler togs före jul av ägaren Svenska Bostäder, men beslutet att utrymma kom väldigt snabbt, säger Ann-Margarethe Livh.
Följden blev en snabbt beslutad ockupation från en grupp husbybor.
Och på tisdagkvällen var det sång, musik och mat vid en kulturafton som ockupanterna ordnade för husbyborna.
Vänsterpartisterna i Stockholm tar ställning för husbyborna.
– Det är dags för alliansen att börja lyssna på husbyborna istället för att köra sitt eget race, säger John Hörnquist, Akallabo och ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm. Om Husby Träff tvingas flytta försvåras våra möjligheter till ett aktivt föreningsliv ytterligare. Det vore ett bakslag för en stadsdel som gång på gång drabbats av försämringar.
– Svenska Bostäder som äger lokalerna ägs av Stockholms stad, och är med och leder ombyggnaden av Husby, säger Ann-Margarethe Livh.
Det handlar om det så kallade Järvalyftet, beslutat av Stockholms kommun. Men Vänsterpartiet skriver i ett pressmeddelande:
” ’Järvalyftet’ har inte förbättrat Järva utan försämrat situationen för medborgare. Tidigare fanns försäkringskassan, förvaltningshuset, posten och många bra affärer i området. Nu finns nästan inget kvar. Senast i december beslutade alliansen att avveckla Bredbyskolan i Rinkeby, trots massprotester och tusentals namnunderskrifter från elever, föräldrar och andra Järvabor.”
I kulturhusets nuvarande lokaler kommer bland annat Stockholms kontaktcenter att flytta in.
– Bra för alla inblandade, tycker moderaten Bo Sundin, ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, till Nyheterna i P4.

Gunvor Karlström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.