Skyddsjakten på varg är egentligen en förtäckt licensjakt

29 januari 2012

Nyheter

Naturvårdsverket har höjt den regionala kvoten för skyddsjakt på varg med 165 procent (från 12 till 32 vargar) för jaktåret 2012. Jämtlands län har delegerats beslutanderätt om skyddsjakt på oklara…

, , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.