Sjukhusets matrester kan driva bussar

05 januari 2012

Inrikes, Intervju, Nyheter

Även om intresset för miljöfrå¬gan till viss del tycks ha svalnat i media, så pågår det utanför nyhetskulissernas strålkastar¬ljus ett idogt miljöarbete på många håll.
Att omvandla matavfall till biobränsle är ett sådant arbete där utvecklingen kommit långt i vissa delar av Sverige. Borås, Västerås och Linköping är biogasstäder i framkant, medan Stockholm som har den största koncentrationen av matavfall i hela landet ligger långt efter. Det här ville eldsjälen, miljökämpen och förlossningsläkaren Jan Rapp ändra på och tog ett eget initiativ som kom att påverka matavfallshanteringen i Stock¬holm.
Jan Rapp är en av dem som tar klimathotet på allvar, och sitt miljöengagemang visar han genom praktisk handling. I hans vision för en ekologiskt hållbar utveckling ingår källsortering av matavfall – förvandlat till biogas. På eget initiativ och med hjälp av eget kapital startade han 2008 ett projekt tillsam¬mans med Stockholms stad för att få fler stockholmare att börja sortera sitt matavfall, i syfte att producera biobränsle och därmed minska utsläppen och påverkan på miljön. Jan Rapps initiativ innebar en 20-procen¬tig ökning av insamlat matavfall, och Stockholms stad har nu be¬slutat att ytterligare höja målet för insamling av matavfall.
Jan Rapp arbetar på Dande¬ryds sjukhus i Stockholm, där hans projekt för omhänderta¬gande av patienternas matres¬ter innebär att man hittills i år samlat in 50 ton matavfall. Flera av de andra stora Stockholms¬sjukhusen följer nu efter och har börjat eller planerar att samla in matavfall.
– När samtliga fem är igång kommer de tillsammans att producera 500 ton matavfall eller 60 000 liter biobränsle per år. Det betyder att motsvarande 150 skolklasser kan åka till och från skolan året runt med SL:s miljövänliga biogasbussar, säger Jan Rapp till tidningen Stock¬holmsregionen.
På Danderyds sjukhus går matavfallshanteringen till så att varje avdelning har små byt¬tor där den överblivna maten slängs. Dessa töms sedan i sop¬tunnor vars innehåll transpor¬teras till en biogasanläggning i Uppsala. Jan Rapp menar dock att det är slöseri att transportera bort matavfallet till exempelvis Uppsala för att sedan transpor¬tera tillbaka det i form av biogas.
Eftersom de stora volymerna matavfall finns inom hushål¬len och flerbostadshusen, så förespråkar Jan Rapp en extra soppåse under diskbänken och en extra soptunna att kasta den i. Detta system fungerar bra i till exempel Västerås, där alla känner till proceduren och nyt¬tan med den efter upprepade informationskampanjer, enligt Jan Rapp.
Eldsjälen Jan Rapp är utsedd till årets miljöhjälte i ett sam¬arbete mellan Arla och Afton¬bladets Svenska Hjältar. Själv hoppas han att utnämningen ger honom ännu större möjligheter att sprida miljömedvetenhet och nå ut till fler med sitt budskap, något som han är oerhört glad för att kunna göra. i.
Källa: Tidningen Stockholms regionen/Trafikkontoret
Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.