Regimen slår mot Irans arbetare

16 januari 2012

Förstasidan, Nyheter

Den globala ekonomiska krisen har nått också Iran. Hårdast drabbas den redan drabbade arbetarklassen. Men iransk arbetarklass drabbas samtidigt av ytterligare andra problem. De har att göra med en diktatur som vägrar dem rätten att organisera sig, en regim som drar in landet i svåra internationella och regionala konflikter.

Den ekonomiska och politiska krisen i Iran har förvärrats under Ahmadinejads regering på bekostnad av det iranska folket, särskild arbetar- och underklassen, som fått det sämre än någonsin tidigare. Ahmadinejads regering har i själva verket verkställt och fullbordat regimens 20-åriga kapitalistiska privatiseringsplaner och nyliberala anpassningsåtgärder.
Kraftiga nedskärningar inom vård- och utbildningsväsen och avskaffande av livsmedelssubventioner, försämring och i vissa fall avskaffande av socialförsäkringar, massavsked vid sidan av förslag på en ny arbetsrättslag som avskaffar kollektivavtal och förnekar arbetstagaren de rättigheterna som fanns kvar. Bland annat försvinner kravet på fast anställning.
Den nya lagen lämnar i princip besluten om arbetsvillkoren till arbetsgivarna och deras vilja. Arbetstagaren behandlas i enlighet med detta nya förslag som slav på en oreglerad arbetsmarknad. Allt detta medan arbetsrättsaktivister fängslas och varje form av protest kuvas. På grund av dessa enorma försämringar, nedskärningar och åtgärder har Ahmadinejads regering fått beröm av Internationella valutafondschefen för att äntligen uppfyllt alla dess krav på den iranska regimen.
I samma takt orsakar regimens komplicerade politiska situation och underliga attityd djupa konflikter med väst. Regimens kärnkraftsambitioner har gett väst möjlighet att sätta in hårda åtgärder mot Iran genom ekonomiska embargon och allt allvarligare hot om militär invasion. Ekonomiskt embargo drabbar först och främst befolkningen och i synnerhet arbetarklassen och leder till att situationen ytterligare försämras.

Embargon som allt mer träder i kraft och ger resultat har redan sänkt levnadsstandarden märkbart, men också gett staten mer makt och gett alibi för att hårdare kunna förtrycka och slå ned alla former av protest. Arbetare, som inte fått lön på flera månader och inte får bilda sina egna fackliga organisationer, strejkar och hotas av arbetslöshet utan a-kassa och slås ner ännu hårdare av regimen. ”Det är svåra och farliga tider och landet hotas av embargo och krig”, hävdar regimen för att legitimera hårdare tag mot arbetarklassen. Flera arbetarrättsaktivister har sedan länge suttit fängslade i Iran. En av dem är Reza Shahabi, styrelsemedlem i det oberoende Vahed, Bussförarfacket. Han greps för cirka ett år sedan och sitter fängslad i Evinfängelset utan rättegång. Shahabi har framstått som en hjälte genom att vägra samarbeta med fängelsemyndigheterna. Han lider av svåra hälsoproblem och vägrades behandling och läkarbesök under lång tid. Nu. efter en månads hungerstrejk och internationellt stöd. har Shahabi till slut fått vård och opererades på ett vanligt sjukhus.

Ytterligare flera inom olika yrken, som Ali Nejati, Mohammad Jarahi, Nima Pour yaghob, Behnam Ebrahimzade, Sassan Vahebivash och Ebrahim Madadi, har dömts till långa fängelsestraff för sina fackliga aktiviteter. Trots allt hårdare straff och arresteringar pågår dagligen strejker runt om i landet mot arbetarklassens rättslöshet, fattigdom och försämrade förhållanden. Med det allt sämre ekonomiska läget på grund av den ekonomiska krisen och embargon, tycks strejker och protester öka och därmed regimens hårdare tag mot arbetarklassen kas.

Fler arresterades den 8 januari. Ytterligare två arbetsrättaktivister, styrelsemedlemmar i den nyetablerade fackliga organisationen ”Fria Unionen för Iranska arbetare” greps. Saed Sharifpanah och Mozafar Salehnia var verksamma i den kurdiska storstaden Sannandaj.

Parisa Nasrabadi
(Hon är student- och vänsteraktivist, nyligen flytt Iran)
Bearbetning och översättning från persiska: Sholeh Irani

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.