Mängden beslagtagen narkotika minskar

19 januari 2012

Nyheter

Media gör en stor sak av att antalet narkotikabeslag som Tullen gör ökar. Men det är inte speciellt alarmerande. För samtidigt minskar mängden beslagtagen narkotika av de flesta narkotiska preparat….

, , , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.