Knarkkungen Karl Pauksch

14 januari 2012

Nyheter

Efter andra världskriget dök injektionsmissbruk av amfetamin upp i Sverige. Följden blev att medicinalstyrelsen i olika omgångar skärpte kraven på läkarnas förskrivningspraxis beträffande amfetamin….

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.