Garantum – kritiserat av finansinspektionen

10 januari 2012

Nyheter

Anders Sandberg är enligt uppgifter i tidningen Realtid huvudägare i Garantum genom att han äger 100 procent av bolaget Spongify Invest AB varigenom Garantum kontrolleras. Spongify äger 50,01 procent…

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.