Förtätning av svenska städer är nödvändig

17 januari 2012

Nyheter

Svenska städer är ofta mycket glest bebyggda. Med bristande sociala funktioner, dålig service, dyr kollektivtrafik med förhållandevis få som använder den osv. Värst är Göteborg om vi hålelr oss till…

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.