E20 är en farlig väg men riksväg 40 är viktigare

11 januari 2012

Nyheter

E20 över västgötaslätten är en farlig väg. Tvåfilig på långa sträckor, utan mitträcke och med många plankorsningar. Den behöver byggas om. Men riksväg 40 från Göteborg till Jönköping är viktigare ….

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.