”Nationalism är aldrig lösningen”

02 januari 2012

Förstasidan, På plats

Den före detta ambassadören Boris Pankin blev direkt förälskad i den svenska modellen här han kom till Sverige på 80-talet. Idag är han besviken på landets utveckling och på socialdemokratins brist på ansvar.

Det är nu 20 år sedan Sovjetunionen upplöstes i slutet av december 1991. Med anledning av det hade ingen mindre än Boris Pankin bjudits in att hålla ett föredrag på ABF i Stockholm. Pankin var en av Gorbatjovs närmsta medarbetare, Sovjetunionens utrikesminister 1991 och tidigare sovjetisk ambassadör i Sverige 1982 – 1990. Per Leander träffade honom och pratade om Rysslands demokratiseringsprocess.

George Bush den äldre har hävdat att det var han som gjorde slut på Sovjetunionen och kalla kriget, började Boris Pankin sin föreläsning och fortsatte:
– Men det är en förolämpning mot de miljoner människor i Sovjetunionen som kämpade för den totalitära regimens avskaffande i ord och handling.
Det var Michail Gorbatjovs reformer, perestrojkan, som innebar demokratisering och ledde till Berlinmurens fall och att de sovjetiska trupperna helt fredligt drog sig tillbaka från Östeuropa 1989-1991, förklarade Pankin.
– Men än idag står de amerikanska trupperna kvar i Europa.
Inte heller Boris Jeltsin förtjänar någon ära för demokratiseringen av Ryssland, menade Pankin:
– De demokratiska reformerna hade redan genomförts när Jeltsin kom till makten. Folket hade redan under glasnost kunnat läsa vad de ville, säga vad de ville, samt börja röra sig fritt inom unionen och utomlands.

Och Jeltsins 1990-tal var långt ifrån någon lyckad fortsättning på den demokratisering Gorbatjov hade påbörjat.
– Brytningen av de ekonomiska och kulturella banden mellan sovjetrepublikerna följdes av krig, terrorism, ökad brottslighet, svält, arbetslöshet, hyperinflation, och primitiv nationalism och chauvinism, sade Pankin.
Samtidigt blev Jeltsinregimen allt mer våldsam och odemokratisk, vilket kulminerade med stridsvagnsbeskjutningen av parlamentet 1993 och invasionen av Tjetjenien 1994.
– Den nya ryska konstitutionen från 1993 [som författades efter att parlamentet bokstavligen utplånats med granateld], och Jeltsins omval till president 1996, gjorde honom i praktiken till en absolut monark, sade Pankin.
– Den ryska kapitalistiska ekonomin skapade ett samhälle i sin mest arkaiska och grymma form, så som kapitalismen såg ut i väst när den var som värst på 1800-talet. Resultatet av att introducera kapitalism med dekret var förödande och skoningslöst, på samma sätt som Stalins tvångskollektivisering på 1930-talet. Jeltsin och hans ekonomer ignorerade helt de sociala frågorna, vilket inte bara var omänskligt, utan också politiskt farligt.

Under Jeltsins chockterapi togs statens tillgångar över av Jeltsins trogna medarbetare, oligarkerna. Till skillnad från kapitalismens pionjärer i väst, som faktiskt spelade en nödvändig roll i den historiska utvecklingen och skapade sina rikedomar genom att bygga järnvägar eller uppföra nya fabriker, blev de ryska oligarkerna stormrika enbart på att stjäla det som det sovjetiska folket byggt upp i gemensam ägo under generationer.
– Det enda oligarkerna byggde från grunden var sina lyxvillor, sade Boris Pankin.
När det stalinistiska kuppförsöket att störta Gorbatjov stoppades i augusti 1991, blev folk fyllda med eufori, entusiasm och framtidstro. Men den känslan byttas snabbt mot skepticism, besvikelse och misstänksamhet mot varandra under Jeltsinepoken, menade Pankin.
Samtidigt som de nya ryska politikerna svek sitt folk efter Sovjetunionens upplösning, skulle också väst svika Ryssland.

– När Gorbatjov och jag i egenskap av Sovjetunions utrikesminister upplöste Warszawapakten 1991, och gick med på att godkänna Östtysklands och Västtysklands återförening, ingick det i avtalet med USA och västmakterna att Nato inte skulle utvidgas österut, sade Pankin. Men det dröjde inte länge innan Nato bröt det avtalet.
Först gick Polen, Ungern och Tjeckien med i Nato, varefter snart även de baltiska staterna anslöts, vilket innebär att Nato idag gränsar direkt till Ryssland.
Det nationella förtryck som de baltiska folken led under Sovjettiden var oacceptabelt, påpekade Pankin. Men det förtryck mot de ryska minoriteterna som bor kvar i Estland och Lettland, idag där de nu saknar demokratiska och sociala rättigheter som icke-medborgare, är ännu mera oacceptabelt, eftersom dessa länder idag utger sig för att vara moderna demokratier och medlemmar i EU och Nato.
– Kalla krigets slut innebar att de politiska ideologierna ersattes av allt starkare nationalism. Kanske har jag fel, men alla etniska och religiösa konflikter har sitt ursprung i socioekonomiska förhållanden, och nationalism är aldrig någon lösning på dessa problem, sade Boris Pankin och avslutade: Jag vill inte kalla mig pessimist, men jag är skeptiker på kort sikt och optimist på lång sikt.

Efter föreläsningen fick jag en möjlighet till ett kortare enskilt samtal med Boris Pankin. Det första jag ville fråga honom var om hans syn på Jurij Andropov, som tog över det sovjetiska ledarskapet efter Brezjnev 1982. Efter Brezjnevtidens stagnation gjorde Andropov ett försök att få ordning på ekonomin och det politiska systemet igen, men han dog redan 1984.

En del säger att det var Andropov som tog initiativet till perestrojkan, stämmer det?
– Perestrojka är ett ord som kan betyda olika saker. Andropov var ärlig i sin antikorruptionskampanj och försöket att få ekonomin på fötter igen. Men han var ingen demokrat, han var en klassisk stalinist, svarade Pankin.

Vad tror du om framtiden för socialismen?
– Jag tror att ni här i Sverige var på rätt väg. Jag blev omedelbart förälskad i den svenska modellen när jag kom hit som ambassadör 1982. Därför är jag också oerhört besviken på hur det här fina landet har utvecklats den senaste tiden, och framför allt är jag besviken på socialdemokraterna själva. Jag tycker att de svenska socialdemokraterna borde känna ansvar, inte bara för det egna partiet och det svenska folket, men inför hela världen för det positiva exempel som den svenska socialdemokratin faktiskt var.
– Demokratisk socialism är något som mänskligheten är i mycket stort behov av just nu, sade Boris Pankin, varefter han försvann ut i vintermörkret på Sveavägen.
Text och foto: Per Leander

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.