Zapatister, kaffe och solidaritet

19 december 2011

Förstasidan, Nyheter

Solidaritetsföreningen K’inal är en ideell förening vars syfte är att stödja den zapatistiska kampen i Chiapas, Mexiko. Det gör de framför allt genom att importera kaffe från det zapatistiska kaffekooperativet Yachil till ett solidariskt pris, men även genom att sprida kunskap om situationen i södra Mexiko och kampen för den indianska ursprungsbefolkningens rättigheter där.

När vi köper vårt kaffe är det i vanliga fall de stora kaffebolagen som gör de stora ekonomiska vinsterna. Uppköpare pressar ned priserna så att de kaffeodlande bönderna knappt överlever och en stor del av pengarna hamnar hos mellanhänder som exploaterar böndernas arbete. Därför har kaffeodlarna i bland annat Chiapas bildat kaffekooperativ för att tillsammans kämpa för att få bättre betalt för sitt hårda arbete samt för att kunna sälja kaffet utan mellanhänder.
Föreningen K’inal importerar kaffe från Chiapas utan ekonomisk vinning och har sålt kaffe i Sverige sedan 2001. Kaffebönorna är av sorten Arabica och odlas på höglandet i Chiapas i södra Mexiko. Idag finns kaffet från K’inal som mellanmörkrostat bryggkaffe och hela espressobönor. De zapatistiska kaffebönderna odlar sin jord ekologiskt. Här följer en intervju med Patrik Palm och Tomas Grandell, representanter från K’inal.

Vad är speciellt med K’inals kaffe?
– Vårt kaffe är producerat av bönder som är medlemmar i Zapatiströrelsen. För kaffet får de ett solidariskt pris som är betydligt högre än vanligt kommersiellt rättvisemärkt kaffe. Vi anser att vi inte sysslar med rättvis handel utan solidarisk handel. Skillnaden mellan solidarisk handel och rättvis handel är att vi inte bara stödjer enskilda producenter utan att vi stödjer en långsiktig politisk kamp. Vi strävar tillsammans med kaffekooperativen mot att producenterna ska kunna kontrollera så stor del som möjligt av sin produktion.
– En annan viktig skillnad är att inom rättvis handel finns instanser som på olika sätt profiterar på den så kallade rättvisa handeln.

Varför stödjer ni zapatisterna?
– Vi stödjer den zapatistiska kampen och viljan att kunna skapa ett annat mer solidariskt Mexiko. Zapatisterna har genom sina år av motstånd konstruerat ett alternativt samhällsbygge. De zapatistiska samhällena styrs genom direkt demokrati. De har egna skolor, där undervisningen sker på de lokala språken och om deras egen historia och kamp. Det finns gratis sjukvård. Inom samhällena fördelas och brukas jorden kollektivt. Den zapatistiska kampen har radikalt höjt det kvinnliga inflytandet, både i organisationen och i det vardagliga livet. Zapatisterna har bidragit till många initiativ och samarbeten inom både den mexikanska och internationella vänstern.

Vilka är fördelarna med de zapatistiska kaffekooperativen?
–Kooperativ är en aktiv del av ett alternativt samhällsbygge. Kooperativen arbetar med att ta makten över en större del av produktionen och den långsiktiga drömmen är ha ett eget rosteri. Tidigare har lokala kaffeuppköpare, coyotes, ruinerat byarna och satt bönderna i ett ofördelaktigt beroende. Kooperativen vill bryta detta beroende. Ett steg i denna process är att ha ett eget oberoende certifieringssystem som styrs från bynivå med syftet att förbättra produktionen. Kooperativens inkomster bidrar även till andra projekt inom byarna, till exempel att skapa alternativa inkomstkällor riktade till kvinnor, vilka traditionellt inte ansvarar för kaffeproduktionen.
Liza Ahnland

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.