Sverige bärs inte alls upp av utlandsfödda

04 december 2011

Nyheter

Varje dag går 4 miljoner svenskfödda till arbetet. Dessa bär upp Sverige. Inte de 600 000 utlandsfödda som också går till arbetet varje dag. De är helt enkelt förhållandevis för få. Däremot är det…

, , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.