Egypten går till val

02 december 2011

Förstasidan, På plats, Utrikes

Från tidig morgon köade folk i måndags för att rösta till ett parlament som ska förbereda presidentvalet samt en ny regering. Internationalen har besökt flera vallokaler runt stor-Kairo tillsammans med valobservatörer från revolutionära ungdomsgrupper samt vänsterkoalitionen Socialistisk Allians som koncentrerade sig på de fattiga områdena i Kairo.
Brotten mot vallagen var många. Ibland ingrep militär och polis, men i regel var de passiva. Vid ett tillfälle Internationalen bevittnade, tog soldaterna en oberoende kandidat iförd kostym, som stod vid kön och försökte värva röster bland kvinnor som fortfarande inte visste vilket parti eller oberoende kandidat de skulle rösta på.
Redan på måndagen kom nyheter om felaktigheter vid valprocessen till media. En del vallokaler var stängda och partier och kandidater stod vid köerna och delade ut reklam och namnlistor, vilket bryter mot vallagen. En del domare som skulle övervaka valet var inte på plats, och därför var en del vallokaler stängda.

I centrala Kairo
satt oberoende valobservatörer från The Egyptian Association for Community Participation Enhancement (EACPE) bestående av olika NGOer och kvinno- och människorättsorganisationer, och granskade valprocessen. Deras folk reser runt och dokumenterar
brotten mot vallagen. Enligt EACPE har i Kairo förekommit ett antal brott och oroligheter i mindre skala. Men sammanlagt var de nöjda med valdeltagandet. Det har gått bättre än de förväntade sig.
Enligt en av valobservatörerna Internationalen talade med, har EACPE dokumenterat ett antal brott begångna av bland annat Islamiska Brödraskapets parti (Frihet och rättvisepartiet) och Al Nourpartiet (salafisterna). Vid olika tillfällen har medlemmar i dessa partier liksom mindre partier som El Aadala Party samt deras kandidater suttit vid valurnorna och lurat icke läskunniga kvinnor att rösta på deras kandidater. Fall av mutor, hot och köpta röster har förekommit, men inte i samma utsträckning som under Mubaraks tid.
Enligt valobservatörernas uttalanden har militären inte vidtagit några åtgärder för att stoppa valfusket från Brödraskapet och Al Nour.

På Tahrirtorget fanns fortfarande på andra valdagen en relativt stor folksamling. De som är kvar på torget dessa dagar med krav på stopp för militärens makt, är för det mesta fattiga och med arbetarbakgrund, men inte anhängare till Brödraskapet som är emot Tahrir-manifestationer. Folk diskuterar i grupper, och kravet på militärstyrets avgång finns på stora affischer tryckta av fackföreningar. Efter fredagens stora manifestation här på torget har antalet människor minskat successivt.
Utanför regeringsbyggnaden pågår sedan flera dagar en sit-in-aktion. Unga män och kvinnor, för det mesta studenter och även unga arbetslösa som åkt från andra delar av landet, hindrar den nytillsatte premiärministern, en gammal Mubarak-minister, att komma in i huset. Kvällstid är antalet protesterande flera hundra.

Alaa Shukrallah, läkare, känd vänsteraktivist och en av dem som bildat det nya partiet Socialistisk Allians som har deltagit aktivt i valet, sade till Internationalen att nu, efter revolutionens första fas, bevittnar Egypten en politisk splittring bland dem som stod sida vid sida på Tahrir under januari.
– Å ena sidan har vi det islamiska blocket som ingått i en koalition med armén, och å andra sidan demokrater av olika slag som vill ha ett civilt styre och att de skyldiga vid makten ska ställas inför rätta. Och det ökar klyftan mellan islamisk och liberal diskurs för varje dag.
Shukrallah menar att USA och de EU-länder som stöttade Mubaraks regim nu har satsat sina kort på militären, som ”stabiliserar” Egypten och hindrar fortsatt revolution, i samarbete med den islamiska fronten som sägs vara moderat och välorganiserad.
– USA har redan börjat förhandla med Brödraskapet. De rika gulfländerna spelar också en avgörande roll när de stödjer Brödraskapet och salafisterna. En koalition mellan Brödraskapet, salafisterna och armén på hemmaplan, och med USA och Gulfstaterna, är nu ett faktum, menar Shukrallah.

Brödraskapet stödde inte den andra fasen av revolutionen i Tahrir mot militärens styre, och detta har enligt Shukrallah lett till att Brödraskapet börjar förlora inflytande bland folk, även bland en del av sina anhängare.
– Det första tecknet är att för första gången har Brödraskapet förlorat valet i Läkarnas organisation, som är en av de äldsta oberoende fackföreningarna med ett stort antal medlemmar.
Men liksom de flesta vänsteraktivister och revolutionärer som är kvar på Tahrir, säger han att kravet på social rättvisa och kampen mot diktatur kommer att fortsätta i Egypten.
– Det går inte att reducera en revolution till ett val till ett parlament som kommer att vara svagt och under militärens
styre.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.