Upprop om enig strejk i Italien

14 november 2011

Nyheter

I en färsk appell från ett antal fackliga aktivister på basnivå uppmanas fackföreningsrörelsen i Italien att lägga politiska skillnader åt sidan och utlysa en gemensam strejkdag mot regeringspolitiken.

Initiativet sker under parollen ”Låt oss förenas från botten”. I uppropet heter det att ”Attackerna på arbetarbefolkningens levnadsförhållanden och värdighet har nått gigantiska proportioner de senaste månaderna, och ingen ljusning ses vid horisonten även om ramarna för regeringspolitiken skulle ändras. I grunden vill man vältra över krisens och skuldens kostnader på de mest utsatta.”
Inför denna attack har olika delar av fackföreningsrörelsen i landet svarat genom att planera egna och skilda ”generalstrejker” vid två på varandra följande veckor, 17 november och 2 december. Initiativtagarna till uppropet manar till åtgärder som kan överbrygga detta splittrade uppträdande.
– Vi vill inte debattera de politiska skillnader som finns mellan våra respektive fackliga ledningar och styrelser, vad som nu är mer än någonsin oundgängligt är behovet av en från partipolitiken alternativ och oberoende facklig kamp. Det finns inte ett enda verkligt skäl för fackföreningsrörelsen att inte gå i gemensam strejk mot regeringens politik och diktaten får EU-ledningen och europeiska centralbanken, fortsätter initiativtagarna till uppropet vilket utmynnar i en tydlig maning:
– Vi uppmanar alla våra fackliga ledare på olika nivåer att dra tillbaka sina proklamationer om egna protester, ta ett steg tillbaka och i stället utlysa ett nytt datum för en gemensam massprotest, som gör att vi kan stå bättre rustade att sedan bygga vidare på enighet och aktivt deltagande underifrån.

Björn Rönnblad

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.