Uppgivenhetens politik

22 november 2011

Nyheter

Socialdemokraterna ochvänsterpartiet vill höja kommunalskatten med 38öre, utöver det så villvänsterpartiet höja regionskatten med 70 öre. Helt klart behöver vård, skolaoch omsorg extra resurser. Problemet med att höja kommunal och landstingskattenär att det är den skatt som drabbar låginkomsttagare och löntagare hårdast. Detverkar som om de gamla arbetarpartierna (s,v) har glömt vad de brukar sjunga påsina kongresser.Både stat och lagar oss förtrycka,
vi under skatter digna ner.
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
(Internationalen –fjärde versen)
Socialdemokraternas ochvänsterpartiets skattepolitik drabbar låginkomsttagare hårdast. Direktörs bonusar, fetapensionsavtal och rövarbankernas vinster drabbas inte av höjd kommunalskatt. Derika kommer undan och de fattiga får betala hela kalaset.
Hade socialdemokraterna ochvänsterpartiet varit kämpande arbetarpartiet så hade de för länge sen dragitigång politiska kampanjer mot alliansregeringens utsvältning av kommuner ochlandsting. Mobiliserat fackföreningsrörelsen, anordnat demonstrationer, startatnamninsamlingar för att tvinga alliansen att beskatta de rika och satsa påvården. Men för de orkeslösa och förbrukade gamla arbetarpartierna återstår ingetannat perspektiv än att pungslå låginkomsttagarna i ett försök att räddavälfärden. Sverige behöver ett nytt arbetarparti om vi skall rädda välfärdenoch få ett rättvist skattesystem.
Ett skattesystem enligt dengamla principen -Åt var och en efter behov – av var och en efter förmåga,räddar både välfärden och låginkomsttagarnas magra plånböcker. Men för att detskall bli verklighet krävs kamp. Något som de gamla uppgivenhetspartierna intekommer att dra igång – vi får göra det själva. Kan Egyptierna och Grekerna såkan vi!!!
Nsk

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.