Starkt motstånd mot ombildningskampanj

14 november 2011

Förstasidan, Nyheter

Efter ombildningsstoppet i innerstaden fortsätter det kommunala projektet sin kampanj för ombildning i Stockholms förorter. Men inte utan motstånd.

Linda Ekenberger är en av initiativtagarna till de löst sammanflätade organisationerna Linje 17 och Rätt att bo. Hon bor själv i Stockholmsförorten Skarpnäck. Linje 17 uppstod i hennes kök vid tiden runt valet förra året. Människor från närområdet var samlade.
– Vi bor alla på linje 17 i söderort. Vi var överens om att vi måste rädda det som räddas kan. Privatiseringarna kommer att fortsätta. Vi kände behovet av ett nätverk som kunde knyta ihop folk när frågor som typ ombildningar uppstår i vårt område.
Syftet är att väcka opinion kring allt från källsortering till barnomsorgsfrågor, och framför allt främja lokal samverkan.
– Stockholmshem kan införa låsbrickor och allt möjligt för att ”öka säkerheten” men det är inte lösningen på något problem. Komma rätt med problemen gör man genom att lära känna varandra och bygga relationer, säger Linda Ekenberger som själv haft ett kafé i Skarpnäck och nu driver den nya möteslokalen Sputnik.

Initiativet till Rätt att bo uppstod som en respons på Stockholm stads ombildningskampanj Bilda Bostad. Om man jämför de respektive hemsidorna syns det tydligt att Rätt att bo är ett direkt svar på Bilda Bostad. Man vill vara motvikten, det kritiska alternativet till ombildningsivrarna.
– Vad Bilda Bostad gör är att lägga fram ”information” om ombildningsprocessen, information med citationstecken, säger Linda. För hur kan en person med ekonomiskt intresse i ombildningen stå för objektiv information? Stockholm Stad finansierar det. Självklart är de inte neutrala.
Innan ombildningsmöten mobiliserar sig de aktiva, de delar ut flygblad i området och närvarar på mötet för att ställa kritiska frågor.
– Bostadsrättsombildningar är ett stort problem på många plan. Det skapar segregation, det blir en klassfråga. Det måste råda någon rättvisa på bostadsmarknaden.
Rätt att bo vill göra informationen på de skattefinansierade mötena mer allsidig, men det får de ofta skit för. Bland konsulterna är de inte populära deltagare.
– Efter ett ombildningsmöte i Bagarmossen kom en kvinna från Bilda Bostad fram till oss och sa: ”Det är dåligt av er att komma här och infiltrera!” Ursäkta, infiltrera? Vi är boende här, vi vill någonting annat än ni.
Mötet fick avbrytas, det blev för jobbigt för konsulten att hantera synpunkterna från de ombildningskritiska. Istället skulle alla få ”individuell rådgivning” vid senare tillfälle.

Linda Ekenberger är tydlig med vad ombildningskampanjen från Stockholm Stad bottnar i:
– Det handlar om att trycka ut människor som inte är lönsamma. Vi passar inte in i deras vision om hur Stockholm ska se ut. De vill ha en välmående medelklassbefolkning som kan konsumera. Människor utan resurser ska flyttas ännu längre ut, säger hon.
– Bostadsfrågan ska handla om att bo, ingenting annat, det ska inte vara spekulationsekonomi. Vi vill att våra barn ska kunna bo i Stockholm.
Kommunens ombildningskampanj kommer att fortsätta stöta på motstånd för nu mobiliserar sig Rätt att bo i hela Stockholm. De knyter nya intresserade till sig och efter Linje 17 har också Linje 19 uppstått.
Och privatpersoner som inte vill ombilda sina hyresrätter har någonstans att vända sig.
– Man kan bli ganska ensam i en sådan process. Det har visat sig att ett nej inte alltid accepteras och efter påtryckningar orkar man inte stå på sig längre.
Framöver drar även kampen mot marknadshyrorna igång:
– Det är ingen idé att rädda hyresrätten om ingen har råd att bo där, säger Linda Ekenberger.

Katarina Wikström

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.