Occupy går västerut

25 november 2011

Förstasidan, Utrikes


I Sverige gläder sig ledarskribenterna i Dagens Nyheter över att Occupy-protesterna i USA är över och att tältlägren rensats upp. Detta stämmer förstås inte. Börsen måste bevakas av polis när det fria ordet krävde sin rätt till mötesplatser. I stället går Occupy västerut, och just nu handlar det om rörelsens och fackens planer på stopp i alla västkustens hamnar i USA. Göte Kildén kommenterar svenska ledarskribenters och amerikanska miljardärers inställning, och Occupyrörelsens vilja till motstånd.

Direkt efter attackerna på Occupy-rörelsens tältläger i USA nyligen slog en huvudledare i Dagens Nyheter snabbt fast att detta var slutet på det hela och konstaterade sedan omtänksamt nog att ”detta kanske var det bästa som kunde hända demonstranterna”. Att polisen rev tältlägren var bra eftersom de ”ändå knappast skulle överlevt den amerikanska vintern”, konstaterades faderligt. Tidningens ledarskribent spärrade dessutom upp ögonen av förskräckelse över en uppmaning som den hittat på en av den brokiga rörelsens hemsidor: Arbetare ska ”inte bara strejka utan ta över sina arbetsplatser kollektivt och organisera dem demokratiskt”, hette det där. Ord som naturligtvis får alla människor, i synnerhet amerikaner, att skrika och fly bort, konstaterade ledarskribenten uppjagat i sin iver att själv försöka sopa undan de sympatier med denna rörelse som kan finnas hos de egna läsarna.

Nu är tidningens reaktion ingenting att förundras över. För Bonnierkoncernen är yttrandefrihet bara värdefull så länge som den ägs av makten. I USA har den kreativa ockupationsrörelsen hittat ett bildspråk som förstås av var och en: En girig och alltmer pengalysten liten ynka procent av befolkningen bestämmer över och förstör livet för alla de andra nittionio procenten. Översätter vi detta till vår del av världen och den privata mediasfären blir siffrorna ännu tydligare. Här är det bara ett par promille av befolkningen som äger det mesta och därmed rår över vad alla vi andra ska läsa eller se på TV. Hjörnepressen, Bonniers, Schibsted och Stenbecksgruppen. Sedan har vi inte så många fler ägarfamiljer…

En ledarskribent kan naturligtvis inte sticka en gaffel i halsen på sin ägare. I synnerhet som Bonniers ständigt hungrar efter att få stoppa i sig så mycket som möjligt av godbitarna från dagens public service. Yttrandefrihet, där människor använder denna till att angripa kapitalismens maktkoncentration, den är helt enkelt inte värd att försvara. Den ska i stället bekämpas.

Nu är det inte mycket som talar för att ”det är slut på det hela”. Visst kan man tillfälligt hejda lågorna från en skogsbrand och stampa ut lite gnistor. Men glöder det nere i den torra förnan flammar det snabbt upp igen, och det är vad som sker med Occupy-rörelsen i USA. Inte sedan vietnamkrigets dagar har det demonstrerats sådan politisk radikalism av så många vid landets universitet, och till fasa för DN har nu Occupy Oakland i samarbete med fackligt aktiva uppmanat till ett stopp för Västkustens alla hamnar den 12 december.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.