Nya bosättningar svaret från Israel

14 november 2011

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

Nyligen blev Palestina fullvärdig medlem i FN organet Unesco med ett starkt stöd från en majoritet av världens länder. Nu kommer ockupationsmakten Israels svar: 2 000 nya bosättningar på Västbanken.

Måndagen den 31 oktober var en glädjens dag för palestinier världen över sedan man mot USA:s och Israels vilja, beviljats fullt medlemskap i FN-organet Unesco. Israel var dock inte sena med att uttrycka sitt missnöje med beslutet och på tisdagen kallade premiärminister Netanyahu regeringen till krismöte. Det drastiska beskedet kom efter timmar av samtal: Israel påskyndar byggandet av drygt 2 000 bostäder på Västbanken och stoppar temporärt överföringar av palestinska skattemedel till den palestinska myndigheten.
Det chockartade beskedet togs emot med ilska och besvikelse av palestinierna som menar att ett upptrappat bosättningstempo kommer att påskynda fredsprocessens död. Att frysa pengarna är dessutom att stjäla pengar från det palestinska folket, menar Nabil Abu Rdainah, talesman för Palestinas president Mahmud Abbas. Israel å sin sida varnar för att godkännandet av ett palestinskt medlemskap i Unesco kommer att försämra möjligheterna till nya fredssamtal om Mellanöstern. När det gäller de ekonomiska överföringarna rör det sig om motsvarande över 540 miljoner kronor som hålls inne av den israeliska staten. Pengar som bland annat skulle användas till att betala ut löner till poliser och andra anställda av den palestinska myndigheten på Västbanken, rapporterar den israeliska tidningen Haaretz.

USA som var ett av de få länder som röstade nej har tidigare kritiserat tidpunkten för Unesco-omröstningen vilken inföll bara en och en halv vecka innan
FN:s säkerhetsråd den 11 november ska ta ställning till palestinskt medlemskap i FN som helhet. Den amerikanska regeringen meddelar att de inte längre kommer att ge ekonomiskt stöd till Unesco med hänvisning till en lag från 1990-talet vilken förbjuder stöd till FN-organisationer som godkänner fullt palestinskt medlemskap. Beslutet har väckt kritik och Rysslands utrikesminister Lavrov kallade omröstningen ”legitim” och bad USA tänka om.

Överväldigande 107 medlemsstater röstade för ett palestinskt medlemskap i Unesco när Världssamfundet genomförde omröstningen i förra veckan. Sverige röstade som ett av 14 länder nej, något som mötts med både förvåning och besvikelse av omvärlden. 53 medlemsländer avstod från att rösta. Den socialdemokratiske talespersonen i utrikesfrågor, Urban Ahlin säger i en radiointervju att Carl Bildt och regeringen i och med ställningstagandet sviker den linje som varit svensk Mellanösternpolitik.
– Detta är ett fullständigt nedmonterande av det goda anseende som Sverige haft i Mellanöstern, säger han.
Han menar också att omvärlden och främst palestinierna är förvånade över Sveriges agerande eftersom vi som nation är kända för att stå upp för palestiniernas sak och för att försvara folkrätten. Problemet i Mellanöstern är att det inte pågår några fredsförhandlingar. För att få igång dessa måste vi sätta press på ockupationsmakten Israel, något som den borgerliga svenska regeringen undviker menar han. Urban Ahlin hävdar också att det är den Folkpartistiske partiledaren Jan Björklunds mer Israelvänliga inställning som fått styra i regeringens beslut om palestinskt Unescomedlemskap.
Liza Ahnland

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.