Medlarnas förslag får tummen ner från facket

25 november 2011

Förstasidan, Inrikes

Nej, nej ,nej, nej, nej … blev svaret från de fem fackförbund som omfattas av Industriavtalet på det första medlarbud som de så kallade opartiska ordföranden, Opo, lagt fram. Överens i stort är industrifacken – förutom Pappers som i våras lämnade Industriavtalet – att industrin ska vara löneledande. Det vill säga att det avtal som Industrifacken, med IF Metall, sluter ska vara den ribba som inga andra LO-förbund får krypa över. En inställning som gjort att solidariteten mellan LO-facken fått sig en rejäl törn och väckt stort missnöje i första hand bland LO:s låglöneförbund.

Utgångspunkten i avtalsrörelsen för industrifacken och motparten Teknikarbetsgivarna har varit att ett avtal ska vara klart vid november månads utgång för att träda i kraft den första januari nästa år. Industrifacken har krävt 3,7 procent i lönepåslag och ett ettårigt avtal. Teknikföretagen har hittills valt att mörka om vad de anser skäligt. Det är ingen överdrift att medlarbudet från Opo inte var speciellt opartiskt. Deras förslag var ett avtal som löper över 22 månader. 2 procent i lönepåslag under första året. 1,9 procent för övriga tio månader.

– Det är alldeles, alldeles för lågt. Det finns ingen rim och reson i det här. Det är inte ens i närheten, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven. En första kommentar från Teknikföretagen säger att utrymmet för löneökningar är högst 3,2 procent under 22 månader, under förutsättning att de kan räknas bort från vad som arbetsgivarna vill ge lokalt. Det är ingen avtalshemlighet att arbetsgivarna inte vill ha några centrala lönepåslag och enbart individuella påslag i företagen, där de ensidigt kan bestämma vilka som ska få löneökningar och vilka som ska bli utan. Som vanligt – även om det är påtagligare denna gång i omvärlden – är det alltid kris i företagen när det är avtalsrörelse.

Konstateras kan
dock att svensk industri – även om en viss inbromsning skett – fortfarande har gått och går mycket bra efter krisåret 2008. Vinsterna är höga, börsbolagens kassor svämmar över, rapporterar Dagens Industri, vinsten per anställd har ökat med 118 procent de senaste tio åren, aktieutdelningarna förväntas bli mycket höga… Om inget avtal sluts före november månads utgång upphör fredsplikten. Det är fritt fram för facken att sätta kraft bakom orden och varsla om stridsåtgärder. Visserligen mullrar IF Metall nu med strejkvapnet, men erfarenheten från tidigare avtalsrörelser gör att inte mycket talar för det, även om man aldrig ska säga aldrig.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.