Invandrare de nya fattigpensionärerna

07 november 2011

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Om inte insatser sätts in har Sverige snart en ny stor grupp fattigpensionärer – invandrare med en svag koppling till arbetsmarknaden. Det framkommer i en ny statlig utredning om pensionssystemet. Utredningen visar dock att det finns lösningar för att förbättra den förväntade levnadsstandarden.

Undersökningen, som genomförts av forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på uppdrag av Socialdepartementet, visar att invandrare från länder utanför OECD-området är de stora förlorarna i framtidens pensionssystem. Lennart Flood, professor i nationalekonomi är en av dem som genomfört utredningen om pensionssystemet.
– När vi tittat på de ekonomiska resurserna för immigranter från ett land utanför OECD-området, visar det sig att gruppen har väsentligt sämre förutsättningar att få en hög levnadsstandard som pensionärer än de som är födda i Sverige. Och det allmänna pensionssystemet som det ser ut idag kommer inte att lyckas jämna ut dessa skillnader när pensionerna väl tas ut”, säger han i ett pressmeddelande.
Lösningen enligt honom och de andra forskarna bakom rapporten är att inkomstindexera garantipensionen. En sådan lösning skulle även gynna andra grupper som riskerar att stå utan tillräcklig pensionsinkomst att leva på, grupper som har gemensamma drag med de utlandsfödda. Exempel på sådana grupper är till exempel kvinnor födda på 30- och 40-talet i Sverige, vilka varit hemmafruar och därför har låg pensionspoäng.
– Inkomstindexering av garantipensionen måste till för att få ett rättvist system där alla får del av tillväxten i samhället, säger Lennart Flood.

Liza Ahnland

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.