Handelshus och handelsmän i 1700-talets Göteborg

11 november 2011

Nyheter

1700-talets Göteborg var en stad i ekonomisk medgång. Först på grund av kaperiverksamhet och handel med olika typer av varor i början av 1700-talet, sedan med Ostindiska kompaniets verksamhet och…

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.