Grunden till problemen i Carema är privat ägande och vinstmaximering

14 november 2011

Nyheter

Aktiebolag har ett enda syfte. Att tjäna ihop pengar till sina ägare. Därav följer att vinstmaximering är en naturlig del av verksamheten. Vinstmaximering i den offentligt finansierade vården kan ske…

, , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.