Ennahda vann tunisiska valet

07 november 2011

Nyheter, Politik, Utrikes

– Veckorna före valet i Tunisien var oerhört viktiga med tanke på revolutionens och landets framtid. Mycket oro och grubbel åtföljde valet, men idag kan vi faktiskt vara nöjda och konstatera att valet trots allt hittills blev en framgång, säger Azza Chamkhi.

Azza är lärare och har just avslutat sina studier. Hon är aktiv i Raid, den tunisiska avdelningen av CADTM, kommittén för avskrivande av tredje världens skulder. Liksom många andra i hennes ålder – hon är i tjugoårsåldern – deltog hon i den tunisiska revolutionen.
Om Raid säger hon:
– Raid har spelat en viktig roll under valprocessen. Vi har tagit upp viktiga frågor som handlar om vår nationella suveränitet gentemot utlandsskulden. Raid har lyckats få ut skuldfrågan i offentligheten, trots regeringens motsträvighet.
I den här intervjun med Farooq Sulehria säger hon:
– Vår kamp slutar inte i och med valet, vi kommer att fortsätta att sätta press på de olika, nya politiska krafterna, för att komma närmare de mål som våra martyrer har dött för.

Vilket parti röstade du på? Hur ser du på valresultatet?
– Jag röstade på CPR (Congress for Republic Party), som fick cirka 14 procent och kom tvåa efter islamiska partiet Ennahda. Ennadha utsattes för hårt förtryck under de olika diktaturerna i Tunisien, och de flesta trodde därför att Ennahda radikalt motsatte sig den tidigare regimen. Det var i själva verket tvärtom.
– Ennahda är bara en fortsättning av den förra regimen i sin politiska och ekonomiska inriktning, och därför var jag inte glad över att paritet fick flest platser i församlingen. CPR är inget vänsterparti men vill ha en brytning med den gamla regimen. Det är troligare att det partiet uppfyller våra förväntningar och mer effektivt tar itu med den tunisiska revolutionens centrala problem.

Varför fick Ennahda sådan framgång i ett sekulariserat samhälle? Vad betyder islamiska partiets seger för tunisiska kvinnor och arbetare?
– Deras framgång beror inte på att folk vill ha en mer konservativ regim, utan, som jag sa tidigare, på att de vill ha en verklig brytning med den gamla regimen. Och de tror, felaktigt, att Ennahda komma att genomföra den brytningen.
Tillsammans med en rad andra partier har Ennahda skrivit under ”Jasminplanen” – en plan för ekonomisk utveckling som finansministern la fram i början av oktober, och har alltså lovat att lyda de internationella finansinstituten.
– Ennahdas valseger innebär alltså mer arbetslöshet och mer fattigdom för det tunisiska folket. Den innebär ingenting speciellt just för kvinnor och arbetare. Ennahda är inget hot för individuella friheter, däremot för vår frihet och suveränitet som ett folk.

Vilka andra krafter har haft framgång?
– Popular Petition (Bechir Hamdis oberoende lista) är en annan viktig kraft. Listan består mest av folk som tillhörde Ben Alis parti, CDR.

Berätta om den tunisiska vänstern. Deltog den i valet och hur många röster fick den?
– Tyvärr måste jag säga att vänstern misslyckades. En av de största vänstergrupperingarna, PCOT, fick nästan inga platser, och Fjärde Internationalens sektion bojkottade valet. Skälet var att de ansåg att valet var en sorts manöver för att hindra revolutionen. Själv tror jag att detta var ett misstag, av flera skäl. Ett skäl är att valdeltagandet var så högt som 85 procent. Detta var det första tillfället för oss att visa vår önskan att bryta med den gamla regimen. Vänstern behöver nu mer än någonsin bygga upp sig och bli en ledande kraft i landet.

Farooq Sulehria

Översättning från engelska: Gunvor Karlström

Det islamistiska partiet Ennahda fick 90 av de 217 platser valet gällde. Det är tre gånger fler platser än andra största partiet CPR. Valet gällde en konstituerande församling, som ska skriva en ny grundlag. De 217 ledamöterna ska också utse en övergångsregering, som ska styra fram till det att parlamentsval kan hållas i Tunisien under 2012.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.