En historielärares bryderi.

03 november 2011

Nyheter

(Insändare i dagens Norra Skåne)
Traditionellt så har det ”demokratiska genombrottet” ellerrösträttskampen i början av 1900 – talet varit ett centralt moment i historieundervisningen.Traditionellt fram till dagens datum så har rösträttskampen skildrats som enkamp mellan olika grupper. På ena sidan stod liberaler, socialdemokrater ochfackföreningsrörelsen som alla bedrev ett intensivt opinionsarbete för allmän ochlika rösträtt. Däremot så var allmänna valmansförbundet, som de nya moderaternahette i början av 1900 talet, starka motståndare till allmän och lika rösträtt.Men nu har vi fått statsministerord på att allmänna valmansförbundet(nya moderaterna) också jobbade hårt för att införa demokrati i Sverige. Denhär nya historieskrivningen ställer till det för mig som historielärare. Förvad skall jag nu svara eleverna när det frågar: om den stora majoriteten av riksdagsledamöternalångt före 1921 ville ha allmän och lika rösträtt – varför infördes då inteallmän och lika rösträtt tidigare? Här blir det lite svårt för en lojal historieläraresom inte vill kalla Sveriges statsminister en lögnare. Vet inte riktigt hur jagskall hantera den här situationen. Men jag hoppas att de moderata politikerna iBUN, Johan Berglund och Jonathan R Jönsson läser den här insändaren ochåterkommer med en lösning på mitt dilemma.Får jag inget svar återstår det nog inget annat än att jagfår börja använda det moderata partiprogrammet som underlag i en spännandekällkritisk övning.
Henrik Hedman – Lärare i historia på Jacobsskolan.

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.