Den svenska ekonomin går bra – men…

29 november 2011

Nyheter

Om man anser att det har ett värde att BNP ökar så är onekligen Sverige framgångsrikt. Jag anser att bar ekonomi har ett värde, men att en bra ekonomi inte nödvändigtvis måste betyda ökad BNP. Ett…

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.