Damm – tobaksfabrikörer

26 november 2011

Nyheter

Andreas Damm (1704-64) anhöll 1730 om tillstånd att få inrätta tobaksspinneri i Göteborg. Såväl magistraten som borgerskapet protesterade mot detta. Kommerskollegium tog en annan ställning,…

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.