Chapman – kapare och fartygsbyggare

05 november 2011

Nyheter

Den brittiske sjöofficeren Thomas Chapman (1683-1769) fick 1715 ett kaparbrev av den svenske kungen. Han hade då från 1714 tjänstgjort i den svenska marinen posterad i Stralsund. Samma år han fick…

, , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.