Är vi alla en enda medelklass?

21 november 2011

Nyheter

Ett samtal om klass; den kanske avgörande frågan för alla som betecknar sig som socialister eller vänster. Målsättningen med detta panelsamtal är att utifrån deltagarnas tre olika infallsvinklar…

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.