”Resurser till vård – inte till vinster”

25 november 2011

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

2008 infördes Vårdval Stockholm i länet, ett system som bland annat innebär att patienten själv får välja vilken vårdgivare han/hon vill söka sig till. Resultatet har inte sällan blivit att vinstsyfte, eff ektivitet och girighet får gå före patienternas behov. Det här vill föreningen Socialistiska Läkare ändra på och planerar nu en icke vinstdrivande kooperativ vårdcentral.
Vårdvalssystemet innebär bland annat att privata och offentliga aktörer konkurrerar om patienterna till vårdcentralerna och kritiseras för att inte belöna preventiv vård samt för att inte ta hänsyn till att olika områden har olika vårdbehov. Vårdgivare, som måste vara auktoriserade, får ersättning från landstinget beroende på hur många patienter de har och hur många besök som görs.

Att detta slags kvantitets- och effektivitetshets kan leda till sämre vård för patienterna är lätt att räkna ut. Föreningen Socialistiska Läkare är en förening bestående av läkare och andra som strävar efter en rättvis och jämlik vård. De vill visa på att det finns alternativa lösningar och arbetar nu för att starta en kooperativ vårdcentral. En vårdcentral som styrs demokratiskt
av patienter och personal tillsammans och som bland annat vänder sig till de mest behövande. Theo Bodin, ordförande för Föreningen Socialistiska Läkare, säger i en intervju i tidningen Stockholms Fria att fokus har förskjutits från kvalitet till kvantitet.
– Man har ett intresse av att folk söker för mindre, okomplicerade saker. Det går snabbt utan att man egentligen har gjort något. Huvudfokus blir att dra in stålar istället för att tänka på patientens bästa, säger han.

Vad är fördelarna med en socialistisk vårdcentral?
– Det finns många fördelar med en vårdcentral som bygger på demokratiska värderingar. Vår tanke är att patienter och personal tillsammans ska driva och utforma vården efter bådas behov. Resurserna ska gå till vård och inte till vinster i skatteparadis, vilket är fallet på många vårdcentraler idag. Tre fjärdedelar av vårdcentralerna i Stockholm är idag privata och 96 procent av dom är vinstdrivande aktiebolag.

Är det inte bättre att protestera mot vårdvalssystemet?
– Vi tror inte att det ena behöver utesluta det andra. Vi ser hur besluten i vården hamnar allt längre från patienterna och personalen i och med att borgarnas politik avdemokratiserar den. Vi vill med detta initiativ återdemokratisera vården underifrån och hoppas att det ska skapa debatt och ett rum i staden där vårdfrågor debatteras och vårdvalsmodellen exponeras som den ojämlika och usla reform det är.
– Även om vi önskar att all vård var offentligt driven kan detta också ge ett gott exempel på hur den landstingsdrivna vården skulle kunna ta vara på folks engagemang och göra den mer demokratisk och behovsanpassad.

Hur gick det på Socialistiskt Forum i Stockholm i lördags, när ni skulle ha kick-off?
–Det gick jättebra. Vi drog fullt hus på ABF med ca 150 personer som satt i grupper och diskuterade olika aspekter av projektet. Några personer började direkt efter mötet arbeta med att ta fram stadgar och organisationsstruktur. Förhoppningsvis blir det konstituerande möte för vårdcentralen redan om ett par veckor!

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.