”Militärrådet måste avgå!”

25 november 2011

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

På nytt fylls bårhusen i Kairo och Alexandria med unga kroppar där huvuden och bröst slitits sönder av säkerhetspolisens skarpa ammunition, och Amnesty International konstaterar i en rapport att militärrådet står för ett förtryck som sägs vara ”värre än Mubaraks”. Men samtidigt kunde vi i en direktsändning från Sveriges Radio höra de slagord som blev människornas okuvliga svar: ”Skapar ni ett Syrien – ska vi ge er ett Libyen”.

Nio månader har gått sedan diktatorn Mubarak drevs bort från makten av miljontals människor i en revolutionär våg som den arabisktalande världen aldrig skådat förr.
Mubaraks maktbas var säkerhetspolisen vilket tillät den högsta militärledningen att spela ett dubbelspel. Å ena sidan ”deltog” den i revolutionen för att på så sätt stoppa avhopp till revolutionärerna från vanliga soldater. Å andra sidan gav detta generalerna möjlighet att sätta sig själva vid statsrodret genom att utropa ett Högsta Militärråd (SCAF) med uppgift att ”införa demokrati”.
Revolutionens andra våg började när polis med brutalt våld attackerade cirka 200 ungdomar som slagit upp ett tältläger. De och demonstrationer över hela landet protesterade mot militärens syn på den nya konstitutionen. Muslimska brödraskapet som uppenbarligen spelat under täcket med militären inför valet den 28 november tvingades också att mobilisera sina anhängare eftersom militärens syn på sig själv som ”garanti” för revolutionen, helt självständig från det civila samhället och med en egen budget, var för grov för att kunna sväljas i ett enda stycke.

Människor strömmade till för att kräva att militären överlämnar makten till en civil regering. Den sittande regeringen, militärens eget fikonlöv, som saknade ett eget inflytande över situationen valde att avgå och Mubaraks gamle försvarsminister under många år, militärrådets talesman fältmarskalk Muhammad Tantawi, lovade att presidentvalet och ett civilt samhälle skulle bli verklighet i juli 2012.
”Folket vill att SCAF avgår” är det gemensamma slagord som under veckan skallat mot militärrådet. Det grova våldet mot demonstranterna har bara mobiliserat fler och fler. Hundratusentals människor har anslutit sig till protesterna och detta trots att Muslimska brödraskapet i måndags hoppade av motståndet och valde att inte delta. Scener från olika städer visar att det är de unga som är tillbaka i spetsen för revolutionen.

På nytt står också de ”demokratiska ledarna” i väst med nakna bakar. Obama, Cameron och de andra bara talar om ”försoning”, ”moderation” och ”ett slut på våldet” utan att ta ställning mot militärens uppenbara försök att lägga beslag på revolutionen för den härskande elitens räkning.
I dag vet alla på Tahrirtorget vilken roll västmakterna har i militärens våld. USA betalar två miljarder dollar per år till landets försvarsmakt. Men demonstranterna drabbas också mer konkret av Obamas ”stöd till demokratin”. Alla i Egypten vet varifrån den nya mycket farliga tårgas som de beskjuts med kommer ifrån. Patronerna har visats upp för media. På dem står det klart och tydligt “Made in USA”. I januari samlades miljoner till kamp för rättvisa, frihet och värdighet. Inget av detta har ännu uppnåtts. Men revolutionens andra våg är här. Om den ska svepa med sig militärrådet återstår att se. Allt beror på hur stora folkmassor som reser sig mot förtrycket.

About Benny Åsman

Gammal utopist som tror en bättre värld är möjlig.

View all posts by Benny Åsman

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.