Unicef: ”Gör barnkonventionen till lag”

31 oktober 2011

Inrikes, Nyheter

– Om barnkonventionen blev svensk lag skulle domstolar och myndigheter vara tvungna att tillämpa den. De skulle också kunna ställas till svars om de valde att strunta i den och barns mänskliga rättigheter skulle tas på större allvar.
Det här skriver FN-organet Unicef (FN:s barnfond)i ett pressmeddelande.
FN:s konvention om barnets rättigheter gäller idag inte som svensk lag. Sverige har istället för att inlemma barnkonventionen i svensk lagstiftning valt en transformeringsmetod som innebär att våra lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser. Det är mer än 20 år sedan Sverige skrev under barnkonventionen, men den har fortfarande inte fått det genomslag man kunnat hoppas på.
Detta hävdas i en ny rapport från Unicef och Raoul Wallenberginstitutet. Christina Heilborn, barnrättsjurist vid Unicef, berättar mer om situationen.
Vad är den viktigaste slutsatsen från Unicefs och Raoul Wallenberginstitutets rapport om barnkonventionen?
– Att göra barnkonventionen till svensk lag skulle vara ett effektivt och användbart verktyg för att nå målet: att barns mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.
Varför kommer den här frågan upp just nu?
– Unicef Sverige har drivit frågan flera år, och vi lyfter den särskilt runt 20 november som är dagen då FN antog barnkonventionen. Just nu har vi en kampanj, som startade idag och pågår till 24 november, som handlar om att inte skylla ifrån sig när det handlar om barns rättigheter
Vad händer härnäst?
– Den 22 november har vi ett seminarium då vi presenterar rapporten för politiker med fler.
För att få reda på mer gå in på: www.unicef.se.
Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.