Stockholm säljer ut hyresrätter – igen

17 oktober 2011

Förstasidan, Inrikes, Nyheter, Stockholm

På måndag ska Stockholms kommunfullmäktige klubba försäljningen av 1 052 allmännyttiga bostäder i stadsdelarna Bredäng och Kärrtorp. I slutet av september demonstrerade Nätverket Rädda Hyresrätten utanför stadshuset.

– I ett slag bryter nu politikerna mot de löften och försäkringar vi har fått om att allmännyttan inte ska säljas ut, säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.
– Det är tragiskt att politikerna inte kan stå fast vid sina ord.
”Under över ett halvt sekel fungerade allmännyttan som en ryggrad för den svenska jämlikheten och tryggheten. Dess gemensamma ägandeform ses nu som inopportun i EU, och vår hyresrätt angrips av bostadsrättsivrare som vill berika sig själva. Vi vill skapa en folkrörelse för att ta tillbaka det som var allmännyttans mening: en billig boendeform med god standard, öppen för alla kategorier av människor.”
Så skriver Nätverket Rädda Hyresrätten på sin facebooksida angående utförsäljningen av Sveriges allmännyttiga hyresbostäder.
Just nu pågår en intensiv planering vad gäller omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholm. Många av omvandlingarna planeras i Söderort, men även andra delar av stan är berörda. Enligt vad Internationalen erfar så är tempot högt, uppenbarligen för att motståndet inte ska hinna organiseras, enligt somliga.
Men även om politikerna tar till fula knep för att kunna genomföra sina planer, så finns det också ett stort motstånd som sätter hårt mot hårt. Nätverket Rädda Hyresrätten arbetar aktivt mot utförsäljningarna, och måndag 26 september genomförde nätverket tillsammans med flera andra aktörer en demonstration utanför fullmäktigemötet i stadshuset, där drygt 200 personer deltog. Förutom tal och musik överlämnades också 4 000 namnunderskrifter till det moderata borgarrådet Joakim Larsson, som varit med om att besluta om utförsäljningarna. Det formella beslutet tas i kommunfullmäktige 17 oktober, innan dess väntas fler protester.
Internationalen har kontaktat Peggy Jönsson, engagerad i Nätverket Rädda Hyresrätten.

Hur ser det ut på bostadsrättsombildningsfronten i Stockholm just nu?
– Just nu går Bilda Bostad ut i en informationskampanj i de allmännyttiga fastigheter som ännu inte är ombildade, och som inte haft en ombildningsprocess den senaste mandatperioden.
– Det som händer nu upplever jag, är att ombildningskonsulter mer aktivt tar kontakt med personer som kanske har en vilande bostadsrättsförening och erbjuder sina tjänster. Konsulterna arbetar mycket mer aktivt än de boende idag. Dock finns det ett motstånd genom olika nätverk och enskilda som tycker att detta är förfärligt.
– Linje 17 är ett sådant nätverk som haft flygbladsutdelning i helgen. Genom hyresgästföreningen finns material som visar på en betydligt mer nyanserad bild med för och nackdelar än de reklamblad som delas ut från ombildningskonsulter och Stockholms stad. Information sprids också genom möten. De som håller i mötena vill dock inte gärna ta ideologiska diskussioner även om försäljningen är ideologisk. En ideologi som handlar om att gå från att äga gemensamt som genom Stockholms stad, till att sätta sig i privat skuld – om man nu inte har pengar – i ett kollektivt ägande tillsammans med sina grannar.

Varför går processerna så fort, finns det några baktankar (tex. att motståndet inte ska hinna organiseras) med det hela?
– Jag vet inte om processerna går fortare nu än tidigare. De är dock mer drivna. Jag tror att många fler är medvetna idag. Vi har trots allt fått många fler bostadsrätter i Stockholm de senaste åren. Och det finns en spridningseffekt – har grannkvarteret ombildat så används det som press. Med resultatet att – ombildar ni inte så säljer vi er, typ. Jag vet att de argumenten kommit upp i de ombildningsprocesser som pågår i grannfastigheter i Kärrtorp. Nu behöver inte en privat värd vara dålig, det beror på vilka krav som Stockholms stad ställer på privata värdar, något som tyvärr upplevs som ytterligt otydligt.

Vilka områden är det som berörs?
– De ligger främst i söderförort, till exempel Bredäng och Kärrtorp. Men även andra områden som Bromma, Hässelby och Vällingby är aktuella för ombildning.

Hur ser motståndet ut?
– Motståndet sker på flera nivåer. I kommunfullmäktige – bland de partier som är emot ombildningar – främst Vänsterpartiet. Nätverken är dock opolitiska – vi kommer från alla håll och kanter.
Det finns flera lokala nätverk som samverkar genom till exempel träffar, bloggar eller facebook. Bland dessa människor finns många med erfarenheter från ombildningsprocesser som kan hjälpa till att läsa ekonomiska rapporter och gå bakom argument som kanske låter bra, men som en bostadsrättsförening inte kan ta ställning till förrän den blivit ombildad. Man kan också få stöd från Hyresgästföreningen som bidrar med utbildade förtroendevalda ifall det kommer i gång en ombildningsprocess i området.

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.