Ren rasism från Reepalu

07 oktober 2011

Nyheter

…(s) i Malmö måste avsätta honom
Illmar Reepalu (s) har idag, värdigt en företrädare för Sverigedemokraterna, focuserat kriminalitet på etnisk tillhörighet. Enligt honom ska man kunna beröva…

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.