Ökad alkoholkonsumtion ger fler dödsfall

05 oktober 2011

Nyheter

Sen 1997 har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med 12 procent . Under samma period har dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar ökat med mellan 50 och 60% enligt forskare. Det märkliga är att det…

, , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.