När briserar bomben?

24 oktober 2011

Ekonomi, Förstasidan, Nyheter

– Den spekulationsbubbla som hotar? Det är ingen bubbla utan en spekulationsbomb.
Det sa ekonomen Sten Ljunggren vid ett välbesökt möte om den kapitalistiska krisen i Europa i Stockholm förra veckan.


Sten Ljunggren har en bunt med diagram med sig. Han förklarar pedagogiskt hur börserna fungerar, varför ett samhälle inte kan spara till pensionerna, och om den senaste tidens bräckliga och kaotiska svängningar…
Fram till cirka 1980 delade svenska börsen ut väldigt mycket pengar och det var hög utdelning, men det var mycket få som ägde aktier. Efter 1980 blev utdelningarna lägre, och ingen blev rik på utdelningar, däremot på värdestegringar.
Sen kom den kaotiska perioden, från slutet av 90-talet. Börsens feberkurva steg till alphöga höjder och dök i lika förskräckande dalar. Bankernas svindlande övervinster fyllde på spekulationerna.
Men den riktigt spännande delen handlade om spekulationsbomben,
– Inte spekulationsbubbla, spekulationsbomb, understryker Sten Ljunggren.

Ja, vad är det som bygger upp den spekulationsbomb som hotar oss alla? Vi känner igen alltihop. Det är vår vardag de senaste årtiondena.
– Det är privatiseringen av pensionerna, säger Sten Ljunggren, och tron att man kan spara sig till en pension.
– Och sedan privatiseringen av den offentliga verksamheten.
– Och sedan ökade vinster och minskade löner, vilket leder till att oerhört mycket pengar skjutsas in i spekulationer – inte används till investeringar.
– Och ökade löneklyftor. Vi är, efter ett mellanspel med mindre klyftor, tillbaka i den situation som rådde när jag föddes, kring 1950, säger Sten Ljunggren.

Allt detta låter som alla de artiklar vi har läst i dagstidningarna år ut och år in. Om vi också har läst affärstidningar och ekonomibilagor känner vi också igen de två sista faktorerna, globaliseringen av kreditmarknaderna och avregleringen av kreditmarknaderna. Fast kanske ändå inte. Affärstidningarna har inte precis ansträngt sig för att förklara hur dessa åtgärder verkligen har påverkat våra liv. Kanske de inte riktigt förstod det själva?
Visst förekommer rop på återreglering av kreditmarknaden. Somliga har insett att saker håller på att gå lite på tok… Men nej.
– En återreglering hjälper inte, säger Sten Ljunggren bestämt.
– Om ingenting görs åt de andra faktorerna som laddar bomben.
Det låter helt rimligt. Men vem skulle vilja föreslå minskade vinster och ökade löner, minskade löneklyftor, återkommunalisering och förstatligande av post och banker och järnvägar och skolor och allt annat i den offentliga sektorn… och att ta tillbaka pensionspengarna från börsspekulationerna? Bra idé men politiskt omöjligt i dag, skulle Sten Ljunggren säga.
Han förklarade mycket noga varför det inte går för ett samhälle att spara till kommande pensioner, och varför Norge, som sparat miljarder av oljepengar till just detta, kommer att råka ut för en obehaglig överraskning. Men för att förstå dessa sammanhang riktigt bra behöver man säkerligen Ekonomihandboken som Sten Ljunggren och Johan Ehrenberg nyss gett ut en ny och reviderad upplaga av… och där alla de diagram som Sten Ljunggren visade upp snällt ligger stilla på sidorna så att man hinner studera dem och förhoppningsvis fatta dem. (De är mycket pedagogiska, men många.)

Detta var vad Sten Ljunggren berättade för oss, bland mycket annat, och det var kunnigt och pedagogiskt och trevligt, och ändå gav det en kuslig känsla.
– Visst kommer spekulationsbomben att spricka, säger Sten.
– Antingen med en pysning eller med en smäll. Och när det blir kan vi inte veta. Bara att det blir.
Gunvor Karlström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.