Ett särintresse visar upp sig

31 oktober 2011

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Moderatstämman: Skriva om historien lite grann Visioner ska man akta sig för – Partibidragen angår bara partiet – Är utbredd fattigdom ett allmänintresse?

Moderaterna har haft sin stämma. Denna gång i Örebro. Och om det heter att högmod går före fall, så skulle moderaternas dagar snart vara räknade. Men så väl är det inte.
För det var ingen måtta på självskrytet. Partiet är så påverkat av sin egen förträfflighet att partisekreterare Sofia Arkelsten, när hon presenterade och citerade partiets nya idéprogram, konstaterade att partiets föregångare Allmänna Valmannaförbundet var med och genomförde den allmänna rösträtten.
En ren och skär lögn. Det var precis tvärtom.
Då rösträttsrörelsen i början av förra seklet bildades och förde sin kamp var det mot just Allmänna Valmannaförbundets kompakta motstånd.
Kanske Sofia Arkelsten inte visste bättre, men hon är ett uttryck för den arroganta Bildtska stöddighet som alltid präglat högern och deras allierade.

Att sedan Socialdemokraterna för tillfället verkar sakna både mening och mål med sin politiska verksamhet har gjort att tuppkammen växt ändå mer på partiet.
Den som anförde taktpinnen i detta toppstyrda parti var som vanligt duon Reinfeldt/Borg.
Reinfeldt slog fast att valsegern 2014 redan var i hamn och att det ”bara finns ett regeringsalternativ”.
I sitt inledningsanförande ägnade han en lång stund åt ämnet visioner. Eller rättare: han varnade alla som har funderingar som sträcker sig längre än den grå dagspolitiken. I sitt anförande blev den vanligtvis så iskalle statsministern så i gasen att han slog fast att den som ger sig hän åt visioner och högre ideal både förespråkade femårsplaner och revolutioner.
För dessa groteska grodor fick han givetvis stora applåder, vilket mer än väl bekräftar att dagens moderater lägger all vikt vid penningvärdet men inget på människovärdet.
Ett annat genomgående inslag i Reinfeldts anförande var att ställa allmänintresset mot egenintresset. Moderaterna står givetvis enligt dem själva för det förstnämnda. Särintressen som ska bekämpas är alla de organisationer – företrädesvis inom arbetarrörelsen – som driver sina medlemmars intressen.

En genomfalsk motsättning.
Skulle det ligga i det allmänna intresset att det finns omkring 20 000 hemlösa i Sverige? Att över 200 000 barn växer upp i fattiga förhållanden? Att gamla farmor och farfar vårdas av skatteparadisens plundring av skattemedel? Att det för närvarande trots allt jobbskryt finns omkring 400 000 arbetslösa…? Exemplen kan mångfaldigas. Ligger det i ditt och mitt allmänintresse att Sverige är på väg att omvandlas till ett befäst fattighus med 30 procent förlorare och 70 procent vinnare…?
Knappast.

Ett av besluten på stämman är nog så talande, och det var när ombuden röstade nej till öppen redovisning av partibidrag.
Anledningen till nejet? Antalet bidragsgivare, storleken på beloppen och vilka som ger skulle med all sannolikhet avslöja att moderaterna är ett särintresse för den grupp i samhället som redan har allt och alltid vill ha mer.
Och därför ligger det i det moderata ”allmänintresset” att allmänheten inget får veta.

Kjell Pettersson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.