Det finns inga jobb som behöver bonus

13 oktober 2011

Nyheter

Folkpartiet vill att socialsekreterare, jourhem, fosterhem, HVB-hem etc ska få bonus om de är lyckosamma. Frågan är hur man mäter ett lyckat resultat inom socialtjänsten. Människors lyckonivå? Lägsta…

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.