Dags för havsplanering

03 oktober 2011

Förstasidan, Nyheter

”Sverige har en lång kust och ett stort ansvar för havsmiljön. I takt med att det görs allt större anspråk på haven för vindkraft, vågkraft, fiskeriverksamheter och transporter ökar behovet av planering kring hur havsmiljön kan brukas utan att förbrukas.”

Det skriver Miljödepartementet och berättar att regeringen avsätter 2,3 miljarder kronor till åtgärder för bättre havsmiljö.
Oscar Sundevall, pressekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren, berättar för Internationalen att Havsplanering är ett nytt projekt som startar 2012 och som närmast kan jämföras med kommunernas översiktsplaner. Tanken med projektet är att man ska försöka förena miljöintressen med näringslivsintressen. Olika intressen måste jämkas samman och verksamheter som vindkraft, vågkraft, fiskeriverksamheter och transporter jämsides med skydd av känsliga havsmiljöer måste dela på de möjligheter som havet ger, säger Oscar Sundevall.
Mellan 2007 och 2011 satsade regeringen cirka 1,3 miljarder på olika åtgärder för havsmiljön. Dessa pengar användes bland annat till vattenvårdssatsningar, så kallat LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt), åtgärder mot övergödning, samt för att starta upp den nya havs- och vattenmyndigheten HaV, enligt Oscar Sundevall. Från och med 2012 till och med 2015 avsätts över 2,3 miljarder kronor för åtgärder relaterade till havsmiljön.

Internationalen frågade Åsa Andersson, chef för Östersjöprogrammet på WWF (Världsnaturfonden), om miljöaspekter på den nya satsningen.
Vad anser WWF om regeringens nya satsning på havsplanering?
– Vi är positiva till detta och tycker att havsplanering är ett viktigt verktyg för att bevara havsmiljön. Tillräckliga resurser måste till och vi hoppas i och med detta att den nya havslagstiftningen som utarbetats av bland annat Axel Wenblad (före detta generaldirektör på Fiskeriverket) på uppdrag av regeringen, kommer att införas. Denna baseras på vad ekosystemet klarar av.
Finns det några negativa konsekvenser med satsningen?
– Nej, inte som vi ser det. Behovet att nyttja havet måste ske inom ramen för ekosystemets kapacitet. Förutsatt att den nya lagen införs, som alltså baseras på vad havets ekosystem klarar av, så finns det ingenting att oroa sig över.
Liza Ahnland

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.