Börsras tömmer strejkkassor

10 oktober 2011

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

Sveriges tre största fackförbund är Unionen, Kommunal och IF Metall. Hittills i år har de tre förbunden förlorat 2,7 miljarder kronor på sina aktieinnehav. Det uppger affärstidningen Dagens Industri.

Avtalsrörelsen har dragit igång. Motsättningarna hittills mellan arbete och kapital är hårdare än på länge. Arbetsgivarna avvisar alla fackliga kraven. Facken å sin sida kräver bland annat sin del av de höga vinsterna.
Om dessa motsättningar kommer att leda till öppna konflikter i form av strejker är det för tidigt att sia om. Scenariot är knappast troligt med tanke på den så kallade samförståndsanda som i mångt och mycket härskar på svensk arbetsmarknad. Men om det skulle gå så långt som till strejk behövs det välfyllda strejkkassor, speciellt vid en långvarig konflikt.
Hur står det då till med strejkkassorna?
Ett svar ges av affärstidningen Dagens Industri, DI, måndag 3 oktober. Där står bland annat följande;
”Sveriges tre största fackförbund har i år förlorat drygt 2,7 miljarder på sina svenska aktieinnehav. Börsraset är ett hårt slag mot strejkkassorna och sämsta tänkbara uppladdning inför avtalsrörelsen.”

De tre fackförbunden det är fråga om är tjänstemannaorganisationen Unionen och LO-förbunden Kommunal och IF Metall.Det som förlorat – eller spelat bort mest – av medlemmarnas pengar är i särklass Unionen. Förbundet uppges enligt DI ha 12,8 miljarder kronor fördelat på aktier, fondandelar och obligationer. 9,8 miljarder av dem var placerade på Stockholmsbörsen. Den största enskilda aktieposten på en miljard finns i minst sagt svajiga Swedbank vars aktie fallit med 20 procent i år.

På årets nio första månader har Unionen förlorat 2,2 miljarder bara på sina svenska aktier enligt aktieägarstatistik från SIS Ägarservice.
– Vi har en långsiktig placeringsstrategi och då får man vara beredd både på upp- och nedgång, säger förbundets kanslichef Hanna Brant Gonzales till DI. Kommunal är det största enskilda LO-förbundet. De spelar i en helt egen serie när det gäller börsportföljens storlek, jämfört med Unionen. Men ett har de bägge gemensamt. Kommunal har även de av någon outgrundlig anledning också en klockarkärlek till Swedbank. Förbundet hade vid årsskiftet en börsportfölj på 787 miljoner kronor. Swedbank hade 40 procent av det beloppet. Dessutom var en miljard av medlemmarnas pengar placerade i aktiefonder. Både de direkta och indirekta aktieplaceringarna beräknas ha minskat i värde med 400 miljoner kronor.

Slutligen IF Metall. Enligt den senaste årsredovisningen ägde IF Metall vid årsskiftet aktier för 805 miljoner kronor, placerade i räntebärande papper.
IF Metall har i huvudsak fördelat sitt aktieinnehav i klassiska företag som Sandvik och Ericsson, men även här finns Swedbank med på ett hörn.
”Fackförbundet har också lyckats pricka in några av börsens värsta rysare i Opcon och PA Resources – aktier som rasat 70 procent under det senaste året. Den direktägda aktieportföljens värde har mer halverats under året, enligt SIS Ägarservice”, uppger DI.

Kjell Pettersson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.