Björklund på väg att slakta skolan?

31 oktober 2011

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

4 000 gymnasielärare riskerar att bli av med jobben under de närmaste åren.
Det kan bli resultatet av regeringens besparingar i budgeten.

Folkpartiets ordförande Jan Björklund har profilerat sig på en fråga. Skolan. Gång på gång har han gått till attack mot vad han kallar flumskolan, som enligt honom var ett resultat av den socialdemokratiska skolpolitiken.
Nu har Björklund varit minister i fem år. Orden har svallat och inriktningen har enligt Björklund varit ”slut med flummeriet” och att den svenska skolan ska bli bäst i världen.
Den nya gymnasiereformen som sjösattes i höstas innebär bland annat att den svenska skolan sakta men säkert omvandlas för att passa näringslivets framtida behov.
Men det ser snarare ut att bli varken det ena eller det andra.
För i den senaste budgetpropositionen drar högerregeringen, där Björklund är ett av kugghjulen, ner på statsbidragen för gymnasieskolan till kommunerna. 2012 minskar statsbidragen med 675 miljoner kronor, 2013 med 895 miljoner, 2014 med 1,4 miljarder och 2015 med 1,9 miljarder kronor, uppger www.lararnasnyheter.se.
Sammanlagt blir detta 4,9 miljarder kronor, vilket är 6 procent av gymnasieskolans nuvarande kostnad.
Sveriges Kommuner och Landsting uppger att detta motsvarar omkring 4 000 färre gymnasielärare.
Regeringen hävdar att deras minskade statsbidrag beror på att den nya gymnasieskolan som infördes i höstas blir billigare.
Detta påstående får mothugg.
– Det är en väldigt stor osäkerhet i regeringens beräkningar. Vi ser inte att det är möjligt att klara av de här besparingarna, säger Maria Stockhaus, moderat och ordförande i utbildningsberedningen på SKL.

Lärarförbundet är också kritiskt.
– Vi delar SKL:s bedömning att gymnasiereformen är underfinansierad. Den underfinansieringen hotar att slå mot alla andra reformer inom skolan, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.
Men skolans problem stannar inte där, trots Björklunds alla besvärjelser.
Från Lärarnas Riksförbund kommer en ny undersökning om arbetsmiljön för 900 lärare.
Den slår entydigt fast att lärarna idag får allt mer administrativa uppgifter, utan att andra arbetsuppgifter försvinner.
– Lärarna förutsätts leda arbetet med att höja kunskapsresultatet i skolan. Ändå får man mer administrativa arbetsuppgifter istället för planering och kompetensutveckling, och ingen lugn och ro för att förbereda lektioner eller bedöma arbetsuppgifter. Många lärare utsätts även för hot och våld i skolan. Detta leder till missnöje med arbetssituationen, inte minst på grund av att det saknas rutiner att möta hot och våld säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Undersökningen om lärarnas arbetsmiljö visar bland annat:
– Drygt var tredje lärare uppger att arbetssituationen försämrats under det senaste året.
– 90 procent uppger att de administrativa uppgifterna ökat under de fem senaste åren.
– Varannan lärare uppger att de inte får den ro och avskildhet som behövs för att förbereda och planera lektioner.
– 60 procent av lärarna uppger att de har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation.
– 16 procent av lärarna har upplevt hot, och sju procent har utsatts för våld – vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare undersökningar.
Detta är några de av konkreta resultaten av Jan Björklunds skolpolitik sedan 2006.
Kjell Pettersson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.