Är vi sämst i Europa, SJ?

24 oktober 2011

Nyheter


Sämst i Europa. Det mindre smickrande omdömet ger fackförbundet Seko om tillståndet för den svenska järnvägen.

Den lilla berättelsen om den pensionerade stinsen är ständigt aktuell när tillståndet för den svenska järnvägen ska beskrivas.
Stinsen i fråga gick nämligen varje dag efter pensionen ner till stationshuset, satte sig på en bänk och tittade på tågtrafiken och konstaterade att ”nu går ett tåg till, men det ger jag fan i”.
Samma inställning tycks prägla den politikerstyrda ledningen för SJ och Banverket nämligen ”att där går inte ett tåg till, men det ger vi f-n i ”.
Enligt fackförbundet Seko som har räknat ut kostnaden för alla förseningar i persontrafiken så landade den på fem miljarder kronor.

Det är Kristoffer Andersson som utrett frågan, och i hans rapport finns mer urspårade fakta. Persontåg som var försenade 45 000 timmar och 29 000 inställda tåg under förra året.
Av hans rapport framgår också att Sverige satsar långt under EU-snittet på drift och underhåll av järnvägen i relation till BNP, minst av alla länderna i reinvesteringar, näst minst i förhållande till antalet tågresor och allra minst i förhållande till banlängden.
– Det är värre än jag trodde. Jag visste ju att vi var dåliga på järnvägsunderhåll i Sverige men att vi är så extremt dåliga kom som en överraskning, säger Kristoffer Andersson till Göteborgs-Posten.
30 miljarder behövs i ökade anslag fram till 2021 för att komma tillrätta med problemen.
Seko har också undersökt vårt förtroende till järnvägstrafiken. Inte hela oväntat blev svaret att 55 procent har litet eller mycket litet förtroende för tågtrafiken. 82 procent anser att Sverige måste satsa mer eller lika mycket som EU-snittet för järnvägarna.
Kjell Pettersson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.