100 procent hållbar energi i Sverige?

10 oktober 2011

Förstasidan, Miljö, Nyheter

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige till 2050. Det hävdar Världsnaturfonden (WWF) i en rapport som kom i förra veckan. Satsning på energieffektivisering, sol- och vindkraft är viktiga för att nå målet, menar organisationen.


WWF:s nya rapport ”Hållbar energi – 100 % förnybart på naturens villkor” presenterades på Overshoot Day, 27 september. Det är den dag då vi konsumerat upp årets produktion av ekologiska resurser. Resten av året knaprar vi på framtiden, enligt WWF. Slutsatserna i rapporten bygger på ett energiscenario som utarbetats av IVL Svenska Miljöinstitutet och baseras på WWF:s krav. Syftet är att analysera möjligheterna att ställa om till 100 procent förnybart senast 2050 – utan att tumma på hållbarhet eller miljökrav.
Fossila bränslen och kärnkraft måste fasas ut och en kraftig satsning på energieffektivisering inom alla sektorer genomföras, enligt rapporten. Detta kan minska energianvändningen med en tredjedel till 2050. Övergången till den förnyelsebara energin ska ske med en mix av kända energieffektiva lösningar, samt energi från sol, vind- och vattenkraft och biobränslen. Satsningen måste dock ske hållbart och exempelvis vindkraftverk får inte placeras i formellt skyddade områden som till exempel Natura 2000.
– Ska vi vara det ”gröna föregångsland” som regeringen talar om, är det dags att börja investera i framtiden. Under en lågkonjunktur är det här ett bra sätt att stimulera efterfrågan och skapa nya jobb, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF, på WWF:s hemsida.
Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.