”Från Nord till Syd, från Öst till Väst, kampen går från kust till kust”

24 oktober 2011

Förstasidan, Nyheter

”Vad otroligt, vilken känsla!” Det var ett av de budskap jag fick med mig igår kväll när jag tillsammans med hundratusentals människor deltog i en oförglömlig protestdag. Rörelsen ”Unid@s por un Cambio Global” (ungefär ”Enade för en global förändring”) intog gatorna för att överrösta den politiska och finansiella eliten som plundrar folken med krisen som alibi.
Men, som vi också ropade igår: ”Det är inte krisen, det är systemet”… det kapitalistiska, skriver Jaime Pastor direkt från Spanien i söndags.

Den enorma glädjen har återigen lyckats överträffa de mest optimistiska förhoppningar. Tillsammans med en extraordinär kreativitet och uppfinningsrikedom – som visades upp den 15 oktober – utmynnade den i den kollektiva entusiasm vi alla delade.
Söndagens manifestationer visade att den rörelse som växte fram i Spanien för bara cirka fem månader sedan lever i allra högsta grad, och att den nu också håller på att uppnå global omfattning.

Finns det någon som fortfarande kan tvivla på att denna rörelse kommit för att stanna, och att dess kollektiva ilska gentemot alla sorts orättvisor kan smitta av sig till nya sociala sektorer inte bara i Spanien utan på hela planeten?
Vi ska dock minnas att början på denna upproriska kampvåg skedde i revolterna i Tunisien och Egypten med symbolvärdet från Tahrirtorget i Kairo (även om dessa händelser också hade sina föregångare i de sahariska tältlägren i november 2010). Senare blev det 15 maj -rörelsen i Spanien som bröt in i Nord med sån kraft att den på några månader blev en referenspunkt även för den globala utbredning som nu skär rakt in hjärtat på krisen för finanssystemet och imperialismen.
Vilket uttrycks i slagord som exempelvis ”Vår globala Mubarak är bankirerna på Wall Street!”

Denna nya rörelse står inför många utmaningar. Men nu börjar den ta form som en politisk aktör, och kan ta över stafettpinnen från föregångare som inte nått lika långt – exempelvis den rörelse som stod i spetsen för de stora manifestationerna i februari 2003 mot Irakkriget. Och då är det möjligt att förutse en hoppfull framtid för rörelsen, när den nu konfronterar den kris som är både global i sin omfattning och en kris för det ekonomiska systemet som sådant.
Någon lösning på krisen från dem som orsakat den kan knappast skymtas vid horisonten, men däremot börjar möjligheten växa fram att denna nya globala rörelse skulle kunna göra en annan värld möjlig.
Därför är slagordet ”Från Nord till Syd, från Öst till Väst, kampen går från kust till kust” kanske en av de mest symboliska i denna massmobilisering, som står inför en hård och svår match när den möter makteliternas självtillräcklighet, men som inte kommer att försvagas av motståndet.
Vi ska inte glömma kampen mot ”skuldokratin” som just nu spelar en central roll. Den pressas på folken på ett mycket drastiskt vis, som i Grekland, Irland och Portugal – och vår egen kamp i Spanien, som uttrycks i den kuppartade ”reformen” av artikel 135 i vår konstitution (en inskränkning av demokratiska rättigheter, övers anm).
Parlamentsvalen den 20 november tvingar oss dessutom i vårt fall att bevara 15 maj-rörelsens starka ställning hos breda befolkningsgrupper.

Den seger för högerns Partido Popular som vi fruktar kommer att påminna oss om att det är andra skikt i befolkningen som stakar ut kursen för att skapa en ultra-nyliberal politisk kraft, detta som ”alternativ” till socialdemokratiska PSOE som vill möta krisen med än värre sociala nedskärningar än de som redan pågår.
Därför bör rörelsen förstärkas och bredda allianserna med andra organisationer, sociala rörelser och medborgarkommittéer, också för att delta aktivt i valkampanjen på samma sätt som vid de protestdagar som föregick kommunvalen i maj i år.

Målsättningen under valkampanjen bör vara dels att säga nej till överenskommelserna och pakterna mellan de stora partierna i lojal lydnad under ”marknadens diktatur”, dels att föreslå en alternativ politisk dagordning som kan göra det möjligt att underkänna och motarbeta den politik som den nya regeringen planerar.
Vi skulle i så fall gå in i en ny etapp där en krock mellan å ena sidan 15 Maj-rörelsen och dess allierade, och å andra sidan en val-legalitet som kan få se sig snabbt undergrävd genom den underdånighet som det nya styrande partiet kommer att uppvisa inför ”marknaderna”.
Inom ramen för detta scenario får vi inte glömma en annan viktig fråga, som den nya framväxande valkoalitionen Amauir kommer att tvingas förhålla sig till: förr eller senare måste rörelsen ta på sig det nödvändiga ansvaret för att erkänna att den spanska staten är mångnationell och mångkulturell och kräva respekt för det baskiska folkets rätt att bestämma sin egen framtid.
Jaime Pastor

Översättning: Björn Rönnblad
Artikelförfattaren ingår i redaktionen för tidskriften ”Viento Sur” och är ledande företrädare för Izquierda Anticapitalista, Socialistiska Partiets systerorganisation i Spanien. Artikeln hämtad från Izquierda Anticapitalistas hemsida.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.