”Björklund inför betygsfri skola?”

17 oktober 2011

Förstasidan, Inrikes, Intervju, Nyheter

– Det blir allt lättare att komma in på en gymnasielinje, säger Henrik Hedman, gymnasielärare i historia och samhällskunskap i Hässleholm.
– Fortsätter friskoleetableringen kommer snart betyg att vara fullständigt onödiga i grundskolan.

– Vad som händer är att grundskolebetygen urholkas som urvalsinstrument till gymnasiet, säger han. Varför försöka höja mina betyg genom en ansträngning när jag har tillräckligt, kan en elev mycket väl tänka.
Henrik Hedman har tittat på antagningspoängen i en rad skolor och upptäckt att där finns en stark tendens till sjunkande antagningskrav. Här nedan finns två tabeller, exempel på den statistik han samlat genom att studera kommunernas intagningskriterier.

Hur svårt är det att komma in på gymnasiet idag?
– Det är mycket lättare att ta sig in på ett gymnasieprogram idag än det var för några år sedan. Och det kommer nog att bli ännu lättare i framtiden.

Varför då?
– Det har att göra med friskolereformen. Det startas fler och fler friskolor vilket gör att utbudet av gymnasieprogram ökar, och därmed minskar konkurrensen om platserna. Här i Hässleholm kommer man in på drygt 70 procent av gymnasieprogrammen med mindre än G i snitt, det vill säga under 160 poäng. För några år sedan var det bara 25 procent av programmen som man kom in på med mindre än godkänt i snitt.
– Det här kan man se i andra städer också – Kristianstad, Malmö, Stockholm – betygskraven sjunker eftersom konkurrensen om eleverna ökar.

Vad är problemet?
– Problemet är att elevernas motivation att skaffa högre betyg i grundskolan minskar, när man inte behöver dem.
– Marknaden dumpar betygen och vi är på väg mot en kravlös liberal flumskola. Fortsätter friskoleetableringen kommer snart betyg att vara fullständigt onödiga i grundskolan.

Är vi framme vid den betygsfria skolan snart?
– Man kan mycket väl diskutera en betygsfri skola, men då ska det vara genom politiska beslut, och inte bakvägen.
– Om elevernas inre motivation ska vara det enda som driver dem så behöver vi en annan typ av skola och en annan typ av samhälle. Det måste till exempel finnas möjlighet att hoppa av skolan ett tag om den inre motivationen sviktar.
– Och ska vi även få elever att intressera sig för de klassiska låglönejobben som undersköterska och industriarbetare, så måste löner och arbetsvillkor förbättras i dessa yrken.

Gunvor Karlström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.